ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.: Ολοκλήρωση πώλησης απαιτήσεων σε χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο κυρίως από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα πιστωτικής απαίτησης €0,4 δισ. με €0,16 δισ. μεικτή λογιστική αξία (Project Delta) (Ορθή Επανάληψη)...

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v