Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βιοκαρπέτ: Αύξηση 38% στον τζίρο το α’ τρίμηνο

Το ΔΣ προτείνει να μη δοθεί μέρισμα για τη διαχειριστική χρήση 2020. Τα σχέδια της Διοίκησης και οι στόχοι για επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια.

Βιοκαρπέτ: Αύξηση 38% στον τζίρο το α’ τρίμηνο

Η βελτιωμένη εικόνα του κύκλου εργασιών της Βιοκαρπέτ κατά το β’ εξάμηνο του 2020 στήριξε τα αποτελέσματα του ομίλου το 2020, ενώ η ανοδική πορεία των αποτελεσμάτων του β’ εξαμήνου συνεχίζεται και το α’ τρίμηνο του 2021, με αύξηση τζίρου αλλά και κερδών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Βιoκαρπέτ για το 2020:

Α. Όμιλος Βιoκαρπέτ

1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά τη χρήση του 2020 σε 123,24 εκατ. € έναντι 125,75 εκατ.  € την αντίστοιχη χρήση του 2019, μείωση κατά 2,00%.
- Οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν κατά τη χρήση του 2020 σε 68,80 εκατ. € έναντι 71,38 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2019. Μείωση κατά 3,61%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 55,82% του συνολικού τζίρου. 
- Οι πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας ανήλθαν κατά τη χρήση 2020 σε 54,45 εκατ. € έναντι 54,38 εκατ. € το 2019.  Παραμένουν αμετάβλητες.

2. EBITDA

- Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά τη χρήση 2020 σε 9,66 εκατ. €, έναντι 9,53 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση 2019. Αύξηση κατά 1,35%.

3. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Ο όμιλος παρουσιάζει κέρδη προ φόρων για την χρήση 2020 0,76 εκατ. € έναντι 1,96 εκατ. € για την χρήση 2019.

4. ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

- Ο όμιλος παρουσιάζει ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατά τη χρήση 2020 0,24 εκατ. €, έναντι κερδών 1,27 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση 2019.
- Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στους μετόχους της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά τη χρήση 2020 σε 0,09 εκατ. € έναντι κερδών 0,94 εκατ. € την αντίστοιχη του 2019. 

Β. Μητρική Εταιρεία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.» 

1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση του 2020 σε 6,25 εκατ. € έναντι 7,47 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2019.

2. EBITDA

- Τα κέρδη της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά τη χρήση 2020 σε 1,24 εκατ. € έναντι κερδών 1,02 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2019. 

3. ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Οι ζημίες της μητρικής εταιρείας προ φόρων για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε 0,65 εκατ. € έναντι ζημιών 0,49 εκατ. € την χρήση 2019.

4. ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

- Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 0,76 εκατ. € κατά τη χρήση του 2020, έναντι 0,88 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση 2019. Μείωση ζημιών κατά 13,64%.

Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το 2020 επισκιάστηκε αναπόφευκτα από το ξέσπασμα της πανδημίας, επηρεάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του ομίλου έως και τα μέσα του β' τριμήνου του έτους, ανατρέποντας τα αρνητικά αποτελέσματα του α' εξαμήνου κατά τη διάρκεια του β' εξαμήνου:

 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

 

2020

2019

%

2020

2019

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

58,22

68,28

-14,43

-2,58

0,89

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

65,02

57,47

13,14

3,34

1,07

 

123,24

125,75

-1,99

0,76

1,96

 

Η ανοδική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του β' εξαμήνου συνεχίζεται και στο α' τρίμηνο του 2021 με σημαντική αύξηση τζίρου κατά 38% συγκριτικά με το αντίστοιχο α' τρίμηνο του 2020 όπως επίσης και των κερδών του ομίλου. Οι στρατηγικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της Διοίκησης του ομίλου. Ήδη λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2021 το νέο βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου δυναμικότητας 9.000 τόνων και εγκαθίσταται η νέα μονάδα βαφής απομίμησης ξύλου δυναμικότητας 1.200 τόνων. Οι δύο σύγχρονες μονάδες βαφής αλουμινίου θα παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας χαμηλού κόστους παραγωγής και προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία

Επίσης από τον Ιούνιο του 2020 λειτουργεί το νέο υποκατάστημα της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ στον Αγιο Δημήτριο Αττικής.

Στα σχέδια της Διοίκησης του ομίλου είναι όπως εντός του 2021 να κατασκευαστεί ένας νέος αποθηκευτικός χώρος 5.000 m2 στο εργοστάσιο στο Κουλούρι Λάρισας.

Οι επενδύσεις του ομίλου στην Πράσινη Ενέργεια συνεχίζονται. Εντός του 2020 κατασκευάστηκαν Φ/Β σταθμοί 1 ΜW για την θυγατρική ΕΞΑΛΚΟ και 1 ΜW για τη μητρική Βιoκαρπέτ ΑΕ.

Ο όμιλος κατέχει σήμερα Φ/Β σταθμούς 9MW: 3,5 MW η ΕΞΑΛΚΟ και 5,5 MW η Βιoκαρπέτ.

Στόχος της Διοίκησης του ομίλου είναι όπως κατασκευασθεί εντός του 2021 Φ/Β σταθμός 10 MW από τη Βιoκαρπέτ ΑΕ, βάσει της άδειας που κατέχει. Ετσι εντός του 2021 θα κατέχει 19 MW Φ/Β σταθμούς σε λειτουργία. Επίσης λάβαμε βεβαίωση παραγωγού για τα κάτωθι έργα, τα οποία θα συμμετέχουν σε επόμενους διαγωνισμούς για κατοχύρωση τιμής: Βιoκαρπέτ 5 MW,  ΕΞΑΛΚΟ 10 MW και 50 MW.  Εκτός αυτών των βεβαιώσεων, ο όμιλος έχει κάνει αιτήσεις για άλλα μικρότερα έργα συνολικά 9 MW. Οι επενδύσεις αυτές στην πράσινη ενέργεια θα συμβάλουν σημαντικά στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου.

Το ΔΣ προτείνει να μη δοθεί μέρισμα για τη διαχειριστική χρήση 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v