Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΑΘ: Πτώση 19% στα κέρδη του 2020

Τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν σε 11,86 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 1,07% στα 71,9 εκατ. ευρώ.

ΕΥΑΘ: Πτώση 19% στα κέρδη του 2020

Μειωμένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος ήταν τα αποτελέσματα της ΕΥΑΘ το 2020, λόγω της υγειονομικής κρίσης, ωστόσο η εταιρεία τονίζει πως παρά τη δύσκολη συγκυρία τα οικονομικά δεδομένα επιδεικνύουν περιορισμένη διακύμανση χωρίς σημαντικές επιδράσεις επί των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και τη ρευστότητα της.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΑΘ,

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των € 71.911 χιλ. έναντι € 72.686 χιλ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας μείωση 1,07 %, λόγω μείωσης της βιομηχανικής κι επαγγελματικής κατανάλωσης εξαιτίας της πανδημίας

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 27.621 χιλ. έναντι € 29.069 χιλ. το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 4,98 %, λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους, από τη μείωση της έκπτωσης συνέπειας (από 15% σε 5%).

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα € 16.709 χιλ. έναντι € 20.652 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 19,09 %.

Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 11.868 χιλ. έναντι € 14.658 χιλ. το 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 19,03 %.

Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 22.606 χιλ. έναντι € 25.925 χιλ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 12,80 %.

Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση, με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 81.916 χιλ. έναντι € 75.844 χιλ αυξημένα κατά 8,01 %.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40.656 χιλ. διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 31.12.2020 σε € 185.394 χιλ.

Οπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας και τα υψηλά ταμειακά της διαθέσιμα, επιτρέπουν την απρόσκοπτη συνέχιση του επενδυτικού της σχεδίου, με έμφαση σε σημαντικά έργα υποδομής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v