Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Δεν είναι εφικτή η δημοσίευση των αποτελεσμάτων 2020

Η βασική αιτία για την δυσχέρεια αυτή, είναι η συνεχιζόμενη μη επίλυση των προβλημάτων που έχει επιφέρει η από Ιουνίου 2020 καταγγελία των Ομολογιακών Δανείων της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε.

ΑΕΓΕΚ: Δεν είναι εφικτή η δημοσίευση των αποτελεσμάτων 2020

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι δυστυχώς δεν είναι εφικτή η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και εταιρικών) της χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020, έως την καταληκτική ημερομηνία της 30.04.2021.

Οπως τονίζει η εταιρεία στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, η βασική αιτία για την δυσχέρεια αυτή, είναι η συνεχιζόμενη μη επίλυση των προβλημάτων που έχει επιφέρει η από Ιουνίου 2020 καταγγελία των Ομολογιακών Δανείων της συνδεδεμένης εταιρίας AΕΓΕΚ ΚατασκευαστικήΑ.Ε. (σχετικές ανακοινώσεις 12.6.2020 και 2.7.2020) στην κατάρτιση σε νέα πλέον βάση και με νέες εκτιμήσεις, των δεδομένων και των επιπτώσεων στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου.

Οι προσπάθειες της Εταιρίας για την εξεύρεση λύσεων συνεχίζονται προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμείς δημοσιεύσεις, τονίζει στην ανακοίνωση της η AΕΓΕΚ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v