Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στα 2 ευρώ το placement της Viohalco για το 6,6% της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Στα 50 εκατ. ευρώ τα έσοδα από το placement 25 εκατομμυρίων τίτλων σε θεσμικούς επενδυτές. H Viohalco έχει συμφωνήσει σε περίοδο δέσμευσης 60 ημερών.

Στα 2 ευρώ το placement της Viohalco για το 6,6% της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Εναντι 2 ευρώ ανά μετοχή (χθεσινό κλείσιμο 2,32 ευρώ), επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες που μετέδωσε το πρωί το Euro2day.gr, έκλεισε η διάθεση 25 εκατομμυρίων μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ από τη Viohalco, όπως ανακοίνωσε η τελευταία στις χρηματιστηριακές αρχές.

Εν συνεχεία, τα πακέτα των μετοχών πέρασαν από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου, ολοκληρώνοντας τη συναλλαγή. 

Η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της από 26 Απριλίου 2021, η Viohalcο S.A. (εφεξής η «Viοhalco») έχει ολοκληρώσει τη διάθεση 25.000.000 μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση (εφεξής οι «Διατεθείσες Μετοχές») σε τιμή 2 ευρώ ανά Διατεθείσα Μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), σε θεσμικούς επενδυτές μέσω της διαδικασίας επιταχυνόμενης κατάρτισης βιβλίου προσφορών (εφεξής η «Συναλλαγή»).

Τα ακαθάριστα έσοδα της Viohalcο από τη Συναλλαγή ανέρχονται σε 50.000.000 ευρώ. Οι Διατεθείσες Μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,66 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας.

Αμέσως μετά τον διακανονισμό της Συναλλαγής, η Viοhalco θα κατέχει 318.111.475 μετοχές στην Εταιρεία, ήτοι 84,78% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η ημερομηνία συναλλαγής για τη Συναλλαγή είναι η 27η Απριλίου 2021 και ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου 2021.

Η AXIA Ventures Group Ltd και η EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενήργησαν ως διαχειριστές (εφεξής οι «Διαχειριστές») στο πλαίσιο της Συναλλαγής.

H Viohalcο έχει συμφωνήσει σε περίοδο δέσμευσης 60 ημερών (η οποία εκκινεί στις 26 Απριλίου 2021) αναφορικά με τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας, τις οποίες θα κατέχει μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής καθώς και, υπό την επιφύλαξη συνήθων εξαιρέσεων, στη μη διενέργεια επιπρόσθετων πωλήσεων μετοχών της Εταιρείας από τη Viοhalco κατά την περίοδο δέσμευσης χωρίς τη συναίνεση των Διαχειριστών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v