Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στην κόψη του ξυραφιού η αναδιάρθρωση της Intralot

Μεγάλο… στοίχημα για την Intralot η αναδιάρθρωση του δανεισμού. Οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές για να προχωρήσει η ανταλλαγή ομολογιών του 2021 και η απειλή για δικαστικό αγώνα.

Στην κόψη του ξυραφιού η αναδιάρθρωση της Intralot

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της Intralot, με την εταιρεία να δηλώνει ότι σύντομα θα μπορέσει να προβεί σε νέα ανακοίνωση επί του θέματος, παίρνοντας χρηματοδοτική ανάσα.

«Η εταιρεία θα παράσχει νέα ενημέρωση αναφορικά με τα επόμενα βήματα στο αμέσως προσεχές διάστημα» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ετήσια οικονομική έκθεση για το 2020. Μάλιστα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Σωκράτης Π. Κόκκαλης προσδιόρισε την ολοκλήρωση της συμφωνίας μέσα στο δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου.

Ειδικότερα δήλωσε: «Η διοικητική ομάδα της εταιρείας κατέβαλε σημαντική προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση, μέσω μίας συναλλαγής που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Α’ εξάμηνο του 2021».

Ελάχιστο χρόνο πριν τη λήξη του ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ, η εταιρεία υποστηρίζει ότι έχει καταφέρει να πείσει σημαντικό αριθμό πιστωτών της να αλλάξουν οι όροι δανεισμού των δύο μη εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων της, αξίας 250 εκατ. ευρώ λήξεως Σεπτεμβρίου 2021 και 500 εκατ. ευρώ και λήξεως Σεπτεμβρίου 2024.

Στα σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος του δωδεκαμήνου 2020 και μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σύμβαση δέσμευσης «Lock-Up» (η «Συμφωνία Lock-Up») με μία «ad hoc» ομάδα ομολογιούχων («Ad Hoc Group»), η οποία κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% επί του συνόλου των ομολογιών τύπου «Senior Unsecured Notes», συνολικού ύψους €250 εκατ. και λήξεως το 2021 («Ομολογίες 2021»)

H Συμφωνία Lock-Up προβλέπει είτε τη συναινετική ανταλλαγή των Ομολογιών 2021 με νέα ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας €205 εκατ. και λήξεως 2025 που θα εκδοθούν από τη θυγατρική του ομίλου Intralοt Inc., εφόσον θα δεσμεύονταν στη Συμφωνία Lock-Up ομολογιούχοι κάτοχοι ποσοστού τουλάχιστον 90% της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών 2021, είτε την προσφυγή της εταιρείας σε δικαστικό συμβιβασμό αγγλικού δικαίου (English law scheme of arrangement), με τη συναίνεση του Ad Hoc Group. Μετά το πέρας της Λήξης της Προθεσμίας που είχε τεθεί στη Σύμβαση Lock-Up, έχουν υπογράψει ή προσχωρήσει στη Συμφωνία Lock-Up νομικά ή φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό 82,76% επί της συνολικής ονομαστικής αξίας των Ομολογιών 2021.

«Η εταιρεία θεωρεί πως η έκβαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της προτεινόμενης συναλλαγής. Με το υφιστάμενο υψηλό επίπεδο υποστήριξης της Συμφωνίας Lock-up από τους κατόχους των Ομολογιών 2021, η Εταιρία είναι πεπεισμένη ότι μπορεί να υλοποιήσει την Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021 μέσω μιας συναινετικής διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό έχει προχωρήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών σε διαπραγματεύσεις με το Ad Hoc Group για την επίτευξη μίας εναλλακτικής συμφωνίας, η οποία θα επιτρέψει στα μέρη την αναδιάρθρωση των ομολογιών αυτών χωρίς την προσφυγή στο scheme of arrangement.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και η εταιρεία πιστεύει ότι σύντομα θα μπορέσει να προβεί σε νέα ανακοίνωση επί του θέματος», επισημαίνεται στην ετήσια οικονομική έκθεση.

Ωστόσο διευκρινίζεται ότι «σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια προσφυγή προς δικαστικό συμβιβασμό (scheme of arrangement) παραμένει ως μία επιπρόσθετη δυνατή επιλογή. Ο δικαστικός συμβιβασμός Αγγλικού δικαίου (scheme of arrangement) είναι μία διαδικασία που προβλέπεται από τον Εταιρικό Νόμο 2006 (Companies Act 2006) και επιτρέπει σε μία εταιρεία να έρθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές της (ή κάποια κατηγορία πιστωτών) με στόχο την αναδιάρθρωση του συνόλου ή μέρους του χρέους της και την εξυγίανσή της. Για το scheme of arrangement αρκεί η συναίνεση πιστωτών που κατέχουν τουλάχιστον το 75% του χρέους μίας εταιρίας και η σχετική συμφωνία επικυρώνεται από το αρμόδιο δικαστήριο».

Παράλληλα η εταιρεία θα προτείνει και την ανταλλαγή ομολογιών τύπου «Senior Unsecured Notes», ύψους €500 εκατ. λήξεως το 2024 (Χρηματοδότηση Β/«Ομολογίες 2024») με έως 49% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (TopCo) που θα κατέχει εμμέσως, κατά 100% τη θυγατρική του ομίλου στις ΗΠΑ Ιntralot Inc.

Σημειώνεται ότι μέλη του Ad Hoc Group κατέχουν και ποσοστό άνω του 13% της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών 2024 και έχουν συμφωνήσει και εγγυηθεί με σχετική συμφωνία (Backstop Commitment Letter) που έχουν υπογράψει επίσης τον Ιανουάριο 2021, ότι θα συμμετάσχουν στην παραπάνω ανταλλαγή με την προσφορά Ομολογιών 2024 συνολικού ύψους τουλάχιστον €68 εκατ., έναντι ποσοστού 18,7% επί του μετοχικού κεφαλαίου της TopCo.

«Σημειώνεται ότι η σύναψη της Συμφωνίας Lock-up και του Backstop Commitment Letter αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια του ομίλου να υλοποιήσει τις συγκεκριμένες συναλλαγές που θα μειώσουν σημαντικά το επίπεδο μόχλευσης του Ισολογισμού, θα επιμηκύνουν τη λήξη των ομολογιών και θα βελτιώσουν τη ρευστότητά του. Αυτό θα διευκολύνει τον όμιλο να εκτελέσει το επιχειρηματικό του σχέδιο και να αξιοποιήσει νέες ελκυστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο στον Λοταριακό κλάδο όσο και στον κλάδο του Αθλητικού Στοιχηματισμού», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

«Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η εταιρεία προχωράει στις σχετικές ενέργειες προκειμένου να υλοποιήσει την προτεινόμενη αναδιάρθρωση των Ομολογιών 2021 και 2024, ενώ παράλληλα παραμένει διαθέσιμη για συζητήσεις με άλλους ομολογιούχους» καταλήγει η έκθεση.

Σημειώνεται ότι με τη συμφωνία αυτή, εφόσον τελικά καρποφορήσει, υπάρχουν πλεονεκτήματα για την ελληνικό όμιλο τυχερών παιγνίων.

Για την ελληνική εταιρεία τυχερών παιγνίων, το πιο σημαντικό κέρδος είναι ότι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, δεν είναι υποχρεωμένη ν’ αποπληρώσει 250 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια πληρωμή η οποία αν δεν αναβληθεί, μπορεί να οδηγήσει σε πιστωτικό γεγονός. Το δεύτερο πλεονέκτημα της συμφωνίας για τον όμιλο Intralοt είναι ότι εξυγιαίνει ως ένα βαθμό τον ισολογισμό του.

Μαρία Μόσχου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v