Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τζιρακιάν: Την 1η/6 η αποκοπή δικαιώματος προτίμησης

Η εταιρεία θα προβεί σε δημόσια προσφορά έως 1,524 εκατ. νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ με τιμή διάθεσης 2 ευρώ ανά μετοχή, που θα εκδοθούν από την εταιρεία στο πλαίσιο της ΑΜΚ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 1 παλιά.

Τζιρακιάν: Την 1η/6 η αποκοπή δικαιώματος προτίμησης

Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής των νέων μετοχών της εταιρείας που θα προκύψουν από την ΑΜΚ, γνωστοποίησε η Τζιρακιάν.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία θα προβεί σε δημόσια προσφορά έως 1,524 εκατ. νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ με τιμή διάθεσης 2 ευρώ ανά μετοχή, που θα εκδοθούν από την εταιρεία στο πλαίσιο της ΑΜΚ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 1 παλιά.

Tο χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε –το οποίο ενδέχεται να μεταβληθεί- έχει ως εξής:

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v