Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς «χρύσωσε» με 238 εκατ. ευρώ τις Fairfax-OMERS η Eurolife

Μέσα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια, η ασφαλιστική μοίρασε στους μετόχους της σχεδόν 300 εκατ. ευρώ, μέσω μερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου. Η προδιαγεγραμμένη ενεργοποίηση του call option που έχει η Fairfax για το ποσοστό του pension fund.

Πώς «χρύσωσε» με 238 εκατ. ευρώ τις Fairfax-OMERS η Eurolife

Κίνηση-χρυσάφι αποδείχθηκε για τη Fairfax και το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο OMERS η εξαγορά του 80% του ασφαλιστικού ομίλου Eurolife από τη Eurobank, καθώς μέσα σε λιγότερο από 4 χρόνια, χάρη στις εκρηκτικές αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, πήραν πίσω το 73,4% του τιμήματος που κατέβαλαν.

Fairfax και OMERS Administration Corporation αγόρασαν το 80% της Eurolife ERB Insurance στις 4 Αυγούστου 2016, έναντι τιμήματος 324,7 εκατ. ευρώ. Η εξαγορά έγινε μέσω της Costa Luxemburg Holding S.a.r.l., στην οποία Fairfax και OMERS κατέχουν από 50%. Το υπόλοιπο 20% της Eurolife ERB Insurance διατήρησε η Eurobank, η οποία είχε εισπράξει μέρισμα 34 εκατ. ευρώ από τα κέρδη χρήσης 2015, πριν πωλήσει το 80%.  

Από τον Αύγουστο του 2016 ως το τέλος του 2019, ο ασφαλιστικός όμιλος Eurolife μοίρασε στους μετόχους του, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων χρήσεων και τις γνωστοποιήσεις, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, το ποσό των 297,9 εκατ. ευρώ, μέσω μερισμάτων (172,96 εκατ. ευρώ) και επιστροφής κεφαλαίου (125 εκατ. ευρώ). Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται η μερισματική πολιτική για τη χρήση 2020, η οποία δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Από τα σχεδόν 298 εκατ. ευρώ, τα 238,3 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στην Costa Luxemburg Holdings και μέσω αυτής στους απώτερους μετόχους της, Fairfax και OMERS. Δηλαδή, μέσα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια, οι Fairfax - OMMERS εισέπραξαν μερίσματα και επιστροφή κεφαλαίου που αντιστοιχεί στο 73,4% του τιμήματος που κατέβαλαν τον Αύγουστο του 2016.  

Η συμφωνία μετόχων της Costa Luxemburg  (Fairfax και OMERS) προβλέπει, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις της Fairfax, αλλά και των εταιρειών Eurolife, τη δυνατότητα στη Fairfax να εξασκήσει, μετά την παρέλευση πενταετίας, δικαίωμα προαίρεσης (call option) για την αγορά του 50%, που κατέχει το συνταξιοδοτικό ταμείο OMERS.

Η πενταετία ολοκληρώνεται στις 4 Αυγούστου της φετινής χρονιάς και η αγορά θεωρεί προδιαγεγραμμένη την εξάσκηση, καθώς εξαρχής η συμφωνία των δύο πλευρών είχε χαρακτήρα χρηματοδότησης του τιμήματος. Το ίδιο είχε συμβεί και στην περίπτωση εξαγοράς της ασφαλιστικής Brit από τη Fairfax.

Ο χάρτης των καταβολών

Στις 17 Μαΐου 2017, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της  Eurolife ERB Insurance, εταιρείας συμμετοχών του ομίλου, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού  37,96 εκατ. ευρώ σε Costa Luxembourg Holding S.à r.l. Η διανομή του μερίσματος προήλθε από τα κέρδη της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016. Το ποσό καταβλήθηκε στους μετόχους στις 14 Ιουνίου 2017.

Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, στις 11 Απριλίου 2018, το σώμα των μετόχων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 80 εκατ. ευρώ από τα κέρδη χρήσης 2017 καθώς και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Το ποσό καταβλήθηκε στους μετόχους στις 18 Απριλίου 2018 και 20 Απριλίου 2018 αντίστοιχα.

Στις 24 Απριλίου 2019, το ύψος του μερίσματος για τα κέρδη χρήσης 2018 ανήλθε σε 15 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε, όμως, στις 17 Οκτωβρίου 2019, η διανομή προσωρινού ποσού 40 εκατ. ευρώ από τα κέρδη χρήσης 2019. Το ποσό καταβλήθηκε στους μετόχους στις 30 Δεκεμβρίου 2019.

Τέλος, με την από 24.10.2018 απόφαση της γενικής συνέλευσης της Eurolife ERB Insurance Group των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 125 εκατ. ευρώ, με διανομή του ποσού στους μετόχους. Έτσι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε από 350 εκατ. ευρώ σε 225 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 100.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,25 ευρώ εκάστη.

Η παραπάνω γενναιόδωρη μερισματική πολιτική έγινε δυνατή χάρη στα υπερκέρδη από τις τοποθετήσεις σε ελληνικά κρατικά ομόλογα, τα οποία ενίσχυσαν τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση των ασφαλιστικών εταιρειών Eurolife (ΑΕΑΖ, ΑΕΓΑ και ΑΕΜΑ). Σημειώνεται ότι η ενίσχυση των θέσεων σε ελληνικά κρατικά ομόλογα αποτέλεσε μια από τις πρώτες κινήσεις της Fairfax με το που απέκτησε τον έλεγχο της ασφαλιστικής.

Δικαιώθηκε, καρπωνόμενη ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις ως σήμερα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v