Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γιατί προχωρά σε ΑΜΚ 3 εκατ. ευρώ η Τζιρακιάν

Τις ευκαιρίες που δημιουργεί το διεθνές περιβάλλον στην αγορά χάλυβα και τα εμβληματικά έργα που ξεκινούν στην Ελλάδα σπεύδει να εκμεταλλευτεί η Τζιρακιάν. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πως με το «καλημέρα» έχει καλυφθεί σχεδόν το 50%.

Γιατί προχωρά σε ΑΜΚ 3 εκατ. ευρώ η Τζιρακιάν

Με καλυμμένη ήδη κατά το ήμισυ από δυο μετόχους ξεκινά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3,048 εκατ. ευρώ της Τζιρακιάν.

Η εταιρεία προχωρά στην κίνηση αυτή προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιουργεί η επανεκκίνηση της οικονομίας αλλά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως σημειώνουν πηγές της εταιρείας ο κλάδος του χάλυβα βρίσκεται σε περίοδο ανάπτυξης.

Η αύξηση της ζήτησης αλλά και οι υψηλές προσδοκίες ανάπτυξης έχουν οδηγήσει τις τιμές των προϊόντων του χάλυβα σε ένα ράλι δωδεκαετίας, καταρρίπτοντας το ένα υψηλό μετά το άλλο, ενώ η ενίσχυση της κερδοφορίας του κλάδου τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη υπό αυτές τις συνθήκες.

Εντός της χώρας υπάρχει επίσης σημαντική κινητικότητα, η οποία σχετίζεται με την εκκίνηση εμβληματικών έργων, όπως το Ελληνικό, η γραμμή 4 του μετρό, το νέο αεροδρόμιο στην Κρήτη, καθώς επίσης και μια νέα γενιά έργων που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως είναι γνωστό, μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα τέλη Μαΐου, η ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ (ΤΖΚΑ) προχωρά άμεσα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3,048 εκατ. ευρώ με σκοπό την βελτίωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού, την αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της, αλλά και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης για την αγορά Α’ υλών. Σύμφωνα με το Ενημερωτικό της Δελτίο, δύο εκ των βασικών της μετόχων έχουν καταβάλει ήδη πόσο 1,42 εκατ. ευρώ καλύπτοντας έτσι το ήμισυ περίπου της ΑΜΚ.

Πιο συγκεκριμένα η ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ (ΤΖΚΑ) αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €457.200 με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των € 3.048.000, με την έκδοση έως 1.524.000 νέων, κοινών ονομαστικών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς, με τιμή διάθεσης €2,00 ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων σε αναλογία μια νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά μετοχή.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε από την 4η Ιουνίου 2021 έως και την 17η Ιουνίου 2021. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 14η Ιουνίου 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v