Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fourlis: Πράσινο φως στο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από τη ΓΣ

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις, αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά και το πρόγραμμα stock options της εισηγμένης.

Fourlis: Πράσινο φως στο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από τη ΓΣ

Την έγκρισή τους στο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Fourlis έδωσαν οι μέτοχοι της εισηγμένης στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα.  

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ζήτησε από τη Γενική Συνέλευση, την έγκριση αγοράς από την Εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών. Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόκτησης ιδίων μετοχών, ο Πρόεδρος πρότεινε προς τους κ.κ. μετόχους, ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα είναι δυνατόν να αποκτηθούν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, να ανέρχεται στις 2.604.600 μετοχές (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα 24 μηνών και, τέλος, να ορισθούν ως κατώτατο όριο απόκτησης το ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τα οκτώ ευρώ (€ 8,00) ανά μετοχή. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις, αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά και το πρόγραμμα stock options της εισηγμένης. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v