Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intracom: Στην Ιντρακατ οι μετοχές της Intrapower έναντι 810 χιλ. ευρώ

Η μεταβίβαση έλαβε χώρα μετά από σχετική έκθεση αξιολόγησης του ορκωτού λογιστή για το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής.

Intracom: Στην Ιντρακατ οι μετοχές της Intrapower έναντι 810 χιλ. ευρώ

Την πώληση από την Ιntracom στην Ιντρακατ του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Intrapower που δραστηριοποιείται στα ενεργειακά έργα ανακοίνωσε η εισηγμένη. 

Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε στα 810.000 ευρώ.

Οπως αναφέρει σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, «η Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (δ.τ. INTRACOM HOLDINGS) ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ΄εφαρμογή των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018, αποφάσισε στην από 20.05.2021 συνεδρίασή του τη χορήγηση ειδικής άδειας για την πώληση και μεταβίβαση στη συνδεδεμένη εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. «INTRAKAT») του συνόλου των μετοχών της εταιρείας "INTRAPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚcΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" (δ.τ. «INTRAPOWER»), κυριότητας Intracom Holdings, έναντι τιμήματος € 810.000.

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη με βάση την από 23.04.2021 Έκθεση αξιολόγησης του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντωνίου Προκοπίδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511) της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» επί του δικαίου και ευλόγου της συναλλαγής πώλησης της INTRAPOWER (διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα https://www.intracom.com/el/ir/announcements), η οποία (Έκθεση) έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Για την παροχή της εν λόγω ειδικής άδειας τηρήθηκαν οι κατ΄ άρθρο 101 Ν. 4548/2018 διατυπώσεις δημοσιότητας (σχετ. οι υπ΄αριθμ. πρωτ. 58470/27.05.21 και 67405/17.06.2021 Ανακοινώσεις της Γεν. Γραμ. Εμπορίου), η δε κατ΄άρθρο 100 παρ. 3 προβλεπόμενη 10ήμερη προθεσμία παρήλθε άπρακτη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v