Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Ο Μιχαήλ Ζαρκάδης νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του Δ.Σ. και αυτή της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 21.6.2019, είναι τριετής, λήγει την 21.06.2022, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022.

AS Company: Ο Μιχαήλ Ζαρκάδης νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η «ΑS COMPANY» ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2021, η οποία πραγματοποιήθηκε την 25.6.2021, εκλέχθηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ο κ. Μιχαήλ Ζαρκάδης του Σπυρίδωνος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Πέτρου Ιακώβου.

Μετά την ως άνω εκλογή, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κων/νου, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

2. Αναστασία Ανδρεάδου του Άγγελου, εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

3. Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος.

4. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου, μη εκτελεστικό μέλος.

5. Aπόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6. Μιχαήλ Ζαρκάδης του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, η οποία αποτελεί Επιτροπή του Δ.Σ., ως εξής:

1. Aπόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Μιχαήλ Ζαρκάδης του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής.

3. Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής.

4. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής.

Η θητεία του Δ.Σ. και αυτή της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 21.6.2019, είναι τριετής, λήγει την 21.06.2022, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 21.06.2022.

Η ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v