Καλύφθηκε το διεθνές βιβλίο για την ΑΜΚ της Alpha 

Μεγάλη η ζήτηση για την ΑΜΚ, με το διεθνές βιβλίο να φέρεται ήδη να έχει καλυφθεί. Οι μετοχές που θα δοθούν στους Έλληνες επενδυτές. Γιατί δεν θα ανακοινωθεί εύρος τιμών. Πρόσθετη αξία 1,5 δισ. βλέπουν οι αναλυτές ως το 2024. 

Καλύφθηκε το διεθνές βιβλίο για την ΑΜΚ της Alpha 

Ανοίγει σήμερα η αυλαία για την αύξηση κεφαλαίου ως 800 εκατ. ευρώ της Alpha Services & Holdings, με την αγορά να τη θεωρεί καλυμμένη από την πρώτη ημέρα, εστιάζοντας το ενδιαφέρον της στα επίπεδα, τα οποία θα διαμορφωθεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. 

Η ΑΜΚ διενεργείται, όπως είναι γνωστό, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης και διάθεση των νέων μετοχών, μέσω συνδυασμένης προσφοράς. Σήμερα το πρωί ανοίγει βιβλίο προσφορών για την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό, μέσω της οποίας θα διατεθεί το 80% των νέων μετοχών, ενώ ταυτόχρονα ξεκινά η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα για το υπόλοιπο 20%. 

Το Δ.Σ. της Alpha Services & Holdings έχει ορίσει, ως ανώτατη τιμή, το 1,2 ευρώ, στην οποία εγγράφονται υποχρεωτικά όσοι μετάσχουν στη δημόσια προσφορά. Η ίδια ανώτατη τιμή ισχύει και για την ιδιωτική τοποθέτηση (σ.σ. ξένο βιβλίο). Η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης συνδυασμένης προσφοράς έγκειται, όπως όλα δείχνουν, στον μη ορισμό χαμηλής τιμής και επομένως εύρους, για την ιδιωτική τοποθέτηση.

Δηλαδή, οι νυν μέτοχοι και νέοι επενδυτές μπορούν, θεωρητικά, να εγγράφονται στο βιβλίο προσφορών σε οποιαδήποτε τιμή, μεταξύ του 0,30 ευρώ (σ.σ. ονομαστική αξία) και του 1,2 ευρώ. 

Στην πράξη, όμως, το «σκιώδες» βιβλίο προσφορών, που «τρέχουν» οι γενικοί συντονιστές, δημιουργεί, σύμφωνα με πηγές του σχήματος, αισιοδοξία ότι η τελική τιμή θα διαμορφωθεί σε επίπεδα ίσα ή υψηλότερα του 1 ευρώ (περίπου 0,41 με 0,44 φορές την καθαρή ενσώματη αξία, μετά την ΑΜΚ και την εξυγίανση του ισολογισμού). Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης προκύπτει από την ιδιωτική τοποθέτηση.   

Σήμερα, αναμένεται να ανακοινωθεί η αναλογία του δικαιώματος προτιμησιακής μεταχείρισης κατά την κατανομή, για όσους είναι μέτοχοι της Alpha Services & Holdings στο άνοιγμα της συνεδρίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαίωμα θα κινείται στα επίπεδα του 1 νέα μετοχή για κάθε 2 παλαιές. 

Εγγράφονται για το σύνολο των de facto δικαιωμάτων Paulson, Schroders 

Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειονότητα των υφιστάμενων μετόχων, του J. Paulson συμπεριλαμβανομένου, θα εγγραφούν για το σύνολο ή μέρος των de facto δικαιωμάτων που τους αναλογούν, η Alpha έχει ένα σημαντικό όπλο στα χέρια της, ως προς τη διαμόρφωση της τελικής τιμής διάθεσης. 

H Paulson & Co Inc. (ενεργούσα για λογαριασμό επενδυτικών κεφαλαίων υπό τη διαχείρισή της) δήλωσε με την από 15 Ιουνίου 2021 επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην ΑΜΚ, κατά το ποσοστό 5,6% της προσφοράς, που της αναλογεί (pro rata), σύμφωνα με τον μηχανισμό της κατά προτεραιότητας κατανομής. 

Η Schroders δεν έστειλε επιστολή πρόθεσης συμμετοχής, παρότι κατέχει το 5,2%, καθώς αυτό δεν συνάδει με την πολιτική της, σύμφωνα με πηγές από πλευράς διαχειριστών του βιβλίου. Προτίθεται, όμως, να εγγραφεί για τα δικαιώματα που της αναλογούν, με βάση την προτιμησιακή μεταχείριση κατά τη κατανομή. Αν δεν το πράξει, το ποσοστό της θα υποχωρήσει στο 3,7%, μετά την ΑΜΚ.

Οι αδιάθετες από ΤΧΣ και οι εκτιμήσεις για εύκολη απορρόφηση 

Τέλος, το ΤΧΣ, όπως αποκάλυψε το Euro2day, θα εγγραφεί  για το -μεγαλύτερο- μέρος των δικαιωμάτων προτιμησιακής μεταχείρισης που του αναλογούν, ώστε το ποσοστό του, μετά την ΑΜΚ, να υποχωρήσει στα επίπεδα του 8% με 9% από 10,9% σήμερα. Με βάση την προηγούμενη πρακτική, το ΤΧΣ θα εγγραφεί στην ιδιωτική τοποθέτηση στην ανώτατη τιμή (1,2 ευρώ). 

Λόγω του χαμηλού ποσοστού που κατέχει το ΤΧΣ στην Alpha και της απόφασης να ασκήσει το συντριπτικό μέρος των de facto δικαιωμάτων, ο αριθμός αδιάθετων μετοχών θα είναι μικρός. Ενδέχεται βέβαια να διευρυνθεί, όπως έδειξε το προηγούμενο της Πειραιώς, από τη μη εγγραφή ή την περιορισμένη εγγραφή Ελλήνων ιδιωτών, επενδυτών. Ακόμη και έτσι, οι ανάδοχοι εκτιμούν ότι ο αριθμός των αδιάθετων θα παραμείνει αισθητά χαμηλότερος της ζήτησης από υφιστάμενους (υπερεγγραφή) και νέους μετόχους. 

Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της δημόσιας προσφοράς, θα κατανεμηθεί στους Έλληνες ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές το 100% των νέων μετοχών, για τις οποίες θα έχουν (υπερ)εγγραφεί. Αν συνεχίσουν να υπάρχουν αδιάθετες, ανακατανέμονται σε επενδυτές που έχουν (υπερ)εγγραφεί στο ξένο βιβλίο. Το ίδιο ισχύει και αντιστρόφως. 

Τα soft commitments, που έχουν υποβληθεί στο «σκιώδες» βιβλίο, φέρεται να στοιχειοθετούν την αισιοδοξία, που αποπνέει τις τελευταίες ημέρες η Alpha, ότι η αύξηση θα καλυφθεί με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται πάνω από το επιθυμητό επίπεδο του 1 ευρώ ανά μετοχή. 

Καθαρά έσοδα 757,5 εκατ. ευρώ για την Alpha Βank 

Το ύψος της ΑΜΚ δεν θα ξεπεράσει τα 800 εκατ. ευρώ και τα καθαρά έσοδα θα ανέλθουν σε 757,5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, στο σύνολό τους, για να καλύψει η Alpha Services & Holdings ισόποση αύξηση κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της Alpha Bank

Τα νέα κεφάλαια των 757,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν από την Alpha Βank για ανάλωση κεφαλαίων, που προκαλεί η πιστωτική επέκταση, ύψους 10 δισ. ευρώ, που σχεδιάζει για την τετραετία 2021-24 σε Ελλάδα (8 δισ. ευρώ) και Ρουμανία, ενώ θα παράσχουν την αναγκαία ευελιξία για δέσμευση χρηματοδότησης σε έργα υψηλής αξίας. 

Υπό το παραπάνω πρίσμα, η Alpha υπόσχεται απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 15% με 20% από τις νέες χορηγήσεις, που θα χρηματοδοτήσουν τα «φρέσκα» κεφάλαια. Επί του συνόλου των εργασιών - παλαιών και νέων- η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTVE) διαμορφώνεται περίπου στα επίπεδα που υπόσχονται και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. Ειδικότερα το πλάνο της Alpha προβλέπει RoTVE της τάξης του 7% το 2022, 9% το 2023 και 10% το 2024.

Μέρος της παραπάνω απόδοσης του 2024 (3%) θα έρθει από την προαναφερόμενη πιστωτική επέκταση, ένα άλλο (4%) από τη μείωση των NPEs και τη συρρίκνωση των προβλέψεων (80 μ.β. το 2022- 60 μ.β. το 2024) και τα υπόλοιπα από την υποσχόμενη αύξηση των προμηθειών (1%), τη μείωση του κόστους (1%) και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της θυγατρικής στη Ρουμανία (1%). 

Πρόσθετη αξία 1,5 δισ. βλέπουν οι αναλυτές ως το 2024

Πρόκειται, σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας, για αποδόσεις που συνιστούν «μαγνήτη» για τους υφιστάμενους μετόχους, αλλά και μακροπρόθεσμου ορίζοντα ξένα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία ξανακοιτάζουν τη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, προσδοκάται ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα επιλέξουν να τοποθετηθούν πάνω από το 1 ευρώ ανά μετοχή, προκειμένου να μην απωλέσουν την αξία, την οποία υπόσχεται η τράπεζα.  

Σημειώνεται ότι μια τιμή διάθεσης μεταξύ 1 με 1,05 ευρώ συνεπάγεται, σύμφωνα με αναλυτές, αποτίμηση 0,41 με 0,44 φορές την καθαρή ενσώματη θέση μετά την ΑΜΚ και την εξυγίανση (p/tbv 0,41 με 0,44x). Αν δεν εφαρμοστεί το business plan της τετραετίας 2021-24, που εδράζεται στην ΑΜΚ, η τράπεζα θα μείωνε μεν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα με ίδια μέσα, θα υποσχόταν, όμως, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα χαμηλότερη απόδοση (RoTVE). 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο μέτοχος θα προσδοκούσε, στον ίδιο ορίζοντα, σε μια δυνητική αποτίμηση της τάξης των 0,58x τα ίδια ενσώματα κεφάλαια. Μετά την ΑΜΚ μπορεί να προσδοκά σε αποτίμηση που σε ορίζοντα τετραετίας θα φθάσει ή και θα υπερβεί τις 0,80x. Η ΑΜΚ, δηλαδή, δημιουργεί 1,5 δισ. αξία για τους μετόχους, με κόστος 0,8 δισ. ευρώ.

Το p/tbv 0,41 με 0,44x διαμορφώνεται στα ίδια περίπου επίπεδα που διαπραγματεύονται Εθνική και Πειραιώς, ενώ η Eurobank, ως «πιονέρος» της μείωσης των NPEs, διαπραγματεύεται με p/tbv υψηλότερο του 0,55x.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v