Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Ο Κ. Γιουννάκης ανέλαβε επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

Έχει εργαστεί στην εταιρία ως υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001/2015 και ISO 14001/2015 επί τριάντα χρόνια.

Βαρβαρέσος: Ο Κ. Γιουννάκης ανέλαβε επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

Η «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι νέος Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ορίστηκε ο κ. Κυριάκος Γιουννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, σε αντικατάσταση της κας Καλλιόπης Σεραφείμ.

Ο κ. Κ. Γιουννάκης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 4706/2020, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως.

Έχει εργαστεί στην εταιρία ως υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001/2015 και ISO 14001/2015 επί τριάντα χρόνια. Αναλαμβάνει καθήκοντα από 1/7/2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v