Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ισχυρό growth σημειώνει η Ίλυδα

Τι δήλωσε η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας πληροφορικής στα πλαίσια της χθεσινής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της. Υψηλό διψήφιο το φετινό growth, επιστροφή στα μερίσματα από το 2022.

Ισχυρό growth σημειώνει η Ίλυδα

Μετά την ανοδική πορεία που κατέγραψε η Ίλυδα το 2020, την αισιοδοξία του για την μελλοντική καλή πορεία της εταιρείας εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης κ. Βασίλης Ανυφαντάκης, στα πλαίσια της χθεσινής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Ειδικότερα, η Ίλυδα κατάφερε πέρυσι να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της στα 3,92 εκατ. ευρώ (από 2,81 εκατ. το 2019), το EBITDA στο 1,7 εκατ. (από 1,16 εκατ.) και τα καθαρά της κέρδη στα 677 χιλ. ευρώ (από -38 χιλ. το 2019). Στις 31/12/2020 τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης είχαν αυξηθεί στα 4,66 εκατ. και ο καθαρός της δανεισμός είχε υποχωρήσει στο 1,63 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Ανυφαντάκη, η εταιρεία φέτος αναμένεται να σημειώσει υψηλό διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης σε ότι αφορά τον κύκλο εργασιών, εξέλιξη που θα επηρεάσει αναμφίβολα και το καθαρό της αποτέλεσμα.

Το τρέχον υπόλοιπο ανεκτέλεστων συμβάσεων υπερβαίνει τα πέντε εκατ. ευρώ, γεγονός που εξασφαλίζει πως και το 2022 αναμένεται να εξελιχθεί σε μια καλή χρονιά για την Ίλυδα. Ταυτόχρονα, πορεία συρρίκνωσης αναμένεται να σημειώσει και ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας, λόγω των θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών που σημειώνονται.

Ο πρόεδρος της Ίλυδας αναφέρθηκε και στα οφέλη που προσδοκά η εταιρεία του από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας πως οι εργασίες της εισηγμένης επικεντρώνονται στην παιδεία και την υγεία, τομείς που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο και που θα αντλήσουν σημαντικά κονδύλια για σχετικές επενδύσεις. «Ένα τμήμα αυτών των έργων, αναμένεται ότι θα το αναβάλουμε εμείς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέρισμα από το 2022

Παρά το κερδοφόρο αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς, η χθεσινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ψήφισε τη μη διανομή μερίσματος λόγω της ύπαρξης λογιστικού υπολοίπου συσσωρευμένων ζημιών από προηγούμενες χρήσεις.

Για το λόγο αυτό, η συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τη λογιστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (τα ίδια κεφάλαια δεν θα μεταβληθούν) μέσα από την ταυτόχρονη συρρίκνωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από το 0,90 στο 0,45 ευρώ. Μετά από αυτή την κίνηση το υπόλοιπο συσσωρευμένων ζημιών θα υποχωρήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα:

Πρώτον, να βελτιωθούν δραστικά κάποιοι δείκτες της εταιρείας (πχ καθαρή θέση προς μετοχικό κεφάλαιο), χωρίς ουσιαστικά να μεταβάλλεται η οικονομική της θέση.

Και δεύτερον, να μπορεί η εταιρεία να προχωρήσει από το 2022 στην καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους.

Πρόγραμμα stock options

Τέλος, η χθεσινή γενική συνέλευση εξουσιοδότησε τη διοίκηση της εταιρείας να προχωρήσει στην έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) με στόχο την παροχή κινήτρων προς τα στελέχη της εταιρείας και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.

Ούτε το περιεχόμενο, ούτε το μέγεθος (πόσες μετοχές θα δοθούν) του σχετικού προγράμματος έχουν αποφασιστεί με τις σχετικές αποφάσεις της διοίκησης να αναμένονται κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο 2022 και με τις πρώτες σκέψεις να μιλούν για την έκδοση νέων μετοχών (στην πράξη μικρή αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών) οι οποίες θα διατεθούν στους δικαιούχους έναντι ευνοϊκού τιμήματος.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v