Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Profile: Σε λειτουργία η «οmni channel» πλατφόρμα Digital Βanking στην Optima bank

Το συγκεκριμένο έργο έχει στρατηγική σημασία για την Profile, καθώς αξιοποιεί την πολυετή διεθνή εμπειρία της, για την ενδυνάμωση μιας αναπτυσσόμενης ελληνικής Digital Bank με τεχνολογίες αιχμής.

Profile: Σε λειτουργία η «οmni channel» πλατφόρμα Digital Βanking στην Optima bank

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Optima bank, στο πλαίσιο υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης «omni-channel» πλατφόρμας Digital Banking.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η πλατφόρμα τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία, προσφέροντας στους πελάτες της τράπεζας πληθώρα επιλογών και δυνατότητων για μια βέλτιστη ηλεκτρονική τραπεζική εμπειρία.

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η Prοfile ανέλαβε και υλοποίησε το έργο, αξιοποιώντας την Digital Banking πλατφόρμα της Netinfo και αναπτύσσοντας το “integration layer” το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα της Wso2 και συνδέει την πλατφόρμα Digital Banking, με το υφιστάμενο σύστημα Core Banking και τα λοιπά συστήματα της τράπεζας.

Διαθέτοντας 30ετή εμπειρία σε μεγάλα έργα του χρηματοοικονομικού τομέα, με παρόμοιες προδιαγραφές, (Ελλάδα, Αγγλία, Γαλλία, κτλ.), η Prοfile ανέλαβε το έργο ενσωμάτωσης και υποστήριξης, κατόπιν διεθνούς αξιολόγησης, προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα προσφέρει στο κοινό της τράπεζας ευελιξία, ταχύτητα και ασφάλεια στις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές, ενώ η πλατφόρμα διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό κα καινοτόμα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα υλοποίησης προσφέρει σύγκλιση των συστημάτων σε κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική, αξιοποιώντας υφιστάμενες δομές, δεδομένα και API της τράπεζας, δημιουργώντας κοινό περιβάλλον, με ασφάλεια, επεκτασιμότητα και έλεγχο. Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιλέχθηκε ώστε να εξασφαλίσει την υλοποίηση του ολοκληρωμένου έργου ενσωμάτωσης γρήγορα και με χαμηλό ρίσκο.

Η πλατφόρμα αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών ομάδων προσφέροντας οικονομίες κλίμακος, ενώ η μεθοδολογία υλοποίησης διασφαλίζει λειτουργική ευελιξία, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς. Είναι παραμετρική και δίνει την απαραίτητη ευελιξία στον χρήστη και τελικό πελάτη να διαμορφώσει την οθόνη του με βάση τις προτιμήσεις του.

Η Prοfile ηγήθηκε του ολοκληρωμένου έργου υλοποίησης της ενιαίας πλατφόρμας Digital Banking προσφέροντας υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου, που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την επικοινωνία και συντονισμό μεταξύ όλων των προμηθευτών, καθώς και την υλοποίηση της λύσης Digital Banking, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τράπεζας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Optima bank επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής και fintech υπηρεσίες ώστε να προσφέρει βέλτιστη εμπειρία χρήστη.

Το συγκεκριμένο έργο έχει στρατηγική σημασία για την Prοfile, καθώς αξιοποιεί την πολυετή διεθνή εμπειρία της, για την ενδυνάμωση μιας αναπτυσσόμενης ελληνικής Digital Bank με τεχνολογίες αιχμής, που ανταποκρίνονται επιτυχώς στις αναδυόμενες απαιτήσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v