Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δάνεια 4,7 δισ. ευρώ ρύθμισε η doValue Greece στην πανδημία

Περίπου 46 χιλιάδες πελάτες της εντάχθηκαν στα προγράμματα Γέφυρα Ι και ΙΙ. Η αύξηση εσόδων και κερδοφορίας, μετά την ανάληψη της διαχείρισης του συνόλου των NPEs της Eurobank. Η «ακτινογραφία» των αποτελεσμάτων.

Δάνεια 4,7 δισ. ευρώ ρύθμισε η doValue Greece στην πανδημία

Περίπου 70 χιλιάδες δάνεια, συνολικού ύψους 4,7 δισ. ευρώ, ρύθμισε, το διάστημα Ιανουαρίου 2020 – Μαΐου 2021, η doValue Greece, στηρίζοντας, κατά την περίοδο της πανδημίας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα εμφάνισε σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας.

Μέσα στο 2020, η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ρύθμισε 45.000 δάνεια, ύψους σχεδόν 3 δισ. ευρώ, ενώ κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου- Μαΐου 2021 ρυθμίστηκαν άλλα 25.000 δάνεια, συνολικού υπολοίπου 1,7 δισ. ευρώ. Αρκετές από τις ρυθμίσεις, συνεργάσιμων πάντα δανειοληπτών, περιλαμβάναν άφεση χρέους.

Πέραν των ρυθμίσεων, η doValue προχώρησε, κατά τη διάρκεια του 2020, στην παροχή προγραμμάτων αναστολής πληρωμών σε περίπου 90 χιλιάδες δανειολήπτες, με δάνεια ύψους 6 δισ. ευρώ. Σε εφαρμογή των κρατικών προγραμμάτων στήριξης, 26.000 πελάτες της εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Γέφυρα 1, για δάνεια σχεδόν 2 δισ. ευρώ. Το ύψος της επιδότησης μέχρι τις αρχές Ιουλίου, για τα παραπάνω δάνεια προσέγγιζε τα 45 εκατ. ευρώ, ενώ άλλοι 20.000 πελάτες αιτήθηκαν την ένταξή τους στο πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ, για δάνεια πάνω από 2,5 δισ. ευρώ.

Ειδικά, για το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Eurobank, η doValue πέτυχε να «θεραπευθούν» και να καταστούν και πάλι εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους άνω των 600 εκατ. ευρώ, όπως έχει ήδη επικοινωνηθεί.

Η εταιρεία, στην πρώτη χρήση μετά την ανάληψη της διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Eurobank, εμφάνισε έσοδα από παροχή εργασιών 71,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 61%, σε σχέση με το 2019 (44,2 εκατ. ευρώ).

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν στα 27,7 εκατ. ευρώ από 33 εκατ. ευρώ το 2019, παρ’ ότι ο μέσος αριθμός εργαζομένων αυξήθηκε στους 947 το 2020, έναντι 593 το 2019. Το σύνολο της μείωσης ήρθε από τα έξοδα αποσπασμένου προσωπικού, τα οποία προσγειώθηκαν σε 1,6 εκατ. ευρώ από 12,23 εκατ. ευρώ το 2019. Η παραπάνω επίδοση αντισταθμίστηκε, εν μέρει, από την αύξηση των εξόδων για υπηρεσίες τρίτων, λόγω του εταιρικού μετασχηματισμού.

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 17,37 εκατ. ευρώ, έναντι 4,1 εκατ. ευρώ, το 2019 και τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 12,2 εκατ. ευρώ, έναντι 2,98 εκατ. ευρώ, το 2019. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στο τέλος του 2020 στα 49,6 εκατ. ευρώ και ο δανεισμός της εταιρείας στα 114,8 εκατ. ευρώ, ο οποίος στο σύνολό του προέρχεται από την απορρόφηση της doValue Holding. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν αντίστοιχα σε 161,14 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της απορρόφησης (σ.σ. 3,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019).

Από το σύνολο των απαιτήσεων, που διαχειρίζεται η doValue Greece, περίπου τα 9,4 δισ. ευρώ ανήκουν στην Eurobank, τα 7,2 δισ. ευρώ στη doValue και τα υπόλοιπα 5,8 δισ. ευρώ σε τρίτους. Κατά το 2020, ολοκληρώθηκε η συμφωνία ανάληψης της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου «Icon» λογιστικής αξίας 1,6 δισ. ευρώ, ενώ ενεργοποιήθηκε η διαχείριση περαιτέρω χαρτοφυλακίου δανείων της Eurobank, συνολικού ύψους 2,1 δισ. ευρώ.

Από τις υπό διαχείριση απαιτήσεις 9,4 δισ. ευρώ της Eurobank τα 6,5 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposure- NPE) και τα 2,9 δισ. ευρώ ανήκουν στα πρώιμης καθυστέρησης (early buckets).

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v