Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Εκτακτο κέρδος 24 εκατ. ευρώ από FPS

Η αύξηση του ποσοστού της στο 31,5% από 20% μετά την απορρόφηση της doValue Συμμετοχών από την FPS (νυν doValue Greece) και η εξαγορά του 11,5% από τους Ιταλούς. Δάνειο 113,5 εκατ. ευρώ του SPV αναλαμβάνει η FPS.

Eurobank: Εκτακτο κέρδος 24 εκατ. ευρώ από FPS

Έκτακτο έσοδο της τάξης των 24 εκατ. ευρώ κατέγραψε από τη συμμετοχή της στην doValue Greece (πρώην FPS) η Eurobank, καθώς πούλησε στον στρατηγικό της εταίρο, ιταλικό όμιλο doValue το επιπρόσθετο ποσοστό 11,5%, που απέκτησε χάρη σε μια συγχώνευση.

Στις 3 Αυγούστου του 2020 τα Διοικητικά Συμβούλια των doValue Greece και doValue Συμμετοχών, που έχουν ως κοινό -βασικό- μέτοχο την ιταλική doValue S.p.A, αποφάσισαν την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης, με απορρόφηση της doValue Συμμετοχών από την doValue Greece. Ακολούθησε η έγκριση στις 22 Οκτωβρίου του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από τα Δ.Σ. των δύο εταιρειών.

Η doValue Συμμετοχών ιδρύθηκε για να αποτελέσει το όχημα ειδικού σκοπού (SPV), μέσω του οποίου ο ιταλικός όμιλος απέκτησε το 80% (2.096.000 μετοχές) του μετοχικού κεφαλαίου της FPS, που εν συνεχεία μετονόμασε σε doValue Greece. Ειδικότερα, η εταιρεία συστάθηκε στις 5 Ιουνίου, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 98,15 εκατ. ευρώ. Την ίδια ημέρα κατέβαλε 210,9 εκατ. ευρώ στη Eurobank για το 80% της doValue Greece. Μέρος του τιμήματος καλύφθηκε με ίδια συμμετοχή και το υπόλοιπο με ενδοομιλικό δανεισμό, ύψους 113,5 εκατ. ευρώ, από τη doValue SpA.

Τώρα, ο όμιλος doValue, με τη συναίνεση της Eurobank, συγχώνευσε την εταιρεία ειδικού σκοπού με την doValue Greece, για να μεταφέρει τον δανεισμό από την πρώτη στη δεύτερη, ώστε να εξυπηρετείται από τις ταμειακές ροές της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Κατά τη συγχώνευση, οι 2.096.000 μετοχές της doValue Greece (σ.σ. το 80% του μετοχικού της κεφαλαίου), που κατέχει η doValue Συμμετοχών, διαγράφηκαν, λόγω σύγχυσης, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της doValue Greece κατά 335 χιλ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, όλες οι υφιστάμενες μετοχές ακυρώθηκαν. Στη θέση τους εκδόθηκαν 134,6 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της doValue Greece, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη. Με βάση τις προτεινόμενες σχέσεις ανταλλαγής, ο ιταλικός όμιλος doValue S.p.A, βρέθηκε, μετά τη συγχώνευση, να κατέχει το 68,5% της doValue Greece από 80%, ενώ το ποσοστό της Eurobank αυξήθηκε στο 31,5% από 20%.
Για να επανέλθει το ποσοστό του στην doValue Greece στο 80%, ο ιταλικός όμιλος κατέβαλε ποσό περίπου 24 εκατ. ευρώ στη Eurobank, για να αγοράσει το 11,5% της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων.

Σημειώνεται ότι η εμπορική αξία της doValue Greece στις 31 Αυγούστου εκτιμήθηκε από την Deloitte ότι κυμαίνεται μεταξύ 287 με 333 εκατ. ευρώ, με κεντρική αξία τα 310 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή θέση της απορροφούμενης doValue Συμμετοχών ανέρχεται σε 134,58 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η doValue SpA, μητρική εταιρεία της doValue Συμμετοχών, θα αναλάβει τη μακροπρόθεσμη ενδεχόμενη υποχρέωση της εταιρείας, η οποία σχετίζεται με το δικαίωμα earn-out, ύψους 40 εκατ. ευρώ, που θα καταβληθεί στη Eurobank, εφόσον επιτευχθούν προκαθορισμένοι στόχοι.

Βάσει του Service Level Agreement (SLA, με ημερ. 5.6.2020), η doValue Greece ανέλαβε τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων της Eurobank, Pillar, Cairo, καθώς και του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) και των δανείων πρώιμης καθυστέρησης, για περίοδο 14 ετών, με προσυμφωνημένες αμοιβές. Η συνολική αξία των απαιτήσεων υπό διαχείριση της doValue Greece ανέρχεται σε περίπου 26,4 δισ. ευρώ.

Η doValue Greece εμφάνισε, στο διάστημα 1/1 με 30/08/2020, κύκλο εργασιών 53,1 εκατ. ευρώ και αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 13,79 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από τις προσωρινές οικονομικές καταστάσεις της 31ης Αυγούστου. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 13,6 εκατ. ευρώ και τα μετά από φόρους σε 10,1 εκατ. ευρώ. Κατά την περσινή χρονιά, η doValue Greece εμφάνισε κύκλο εργασιών 44,13 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 32%, σε σχέση με το 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 4,1 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους στα 2,98 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στο τέλος του 2019 στα 3,35 εκατ. ευρώ έναντι 7,78 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018, συνεπεία της επιστροφής κεφαλαίου, ύψους 7,25 εκατ. ευρώ, ποσό που αποδόθηκε στη Eurobank, τον Απρίλιο του 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v