Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις Αττικές Εκδόσεις το 100% της Ιονικές Εκδόσεις

Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας Ιονικές Εκδόσεις ΑΕ είναι η έκδοση του περιοδικού Harper's Bazaar και η λειτουργία και εκμετάλλευση της ιστοσελίδας www.harpersbazaar.gr.

Στις Αττικές Εκδόσεις το 100% της Ιονικές Εκδόσεις

Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία ανακοίνωσε την εξαγορά 153.430 ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστού  (33,5%) στην θυγατρική της εταιρείας Ιονικές Εκδόσεις ΑΕ, που κατείχε ο μέτοχος μειοψηφίας Natrona Holdings LTD. Μετά την ως άνω εξαγορά, η Αττικές Εκδόσεις ΑΕ κατέχει πλέον το 100% της Ιονικές Εκδόσεις ΑΕ. 

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των 225.000,00 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας Αττικές Εκδόσεις Α.Ε. και δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση.

Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας Ιονικές Εκδόσεις ΑΕ είναι η έκδοση του περιοδικού Harper's Bazaar  και η λειτουργία και εκμετάλλευση της ιστοσελίδας  www.harpersbazaar.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v