Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Creta Farm: Από 30/8 με τη νέα επωνυμία στο Χρηματιστήριο

Η νέα επωνυμία της Creta Farm είναι "Αλλαντοβιομηχανία, Κρεατοβιομηχανία και Χοιροτροφική Ρεθύμνου ΑΕΒΕ".

Creta Farm: Από 30/8 με τη νέα επωνυμία στο Χρηματιστήριο

Η Εταιρεία καταχωρημένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την Επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 και ΑΦΜ 094083476 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 23.06.2021 η Τακτική/Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της από «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του διακριτικού της τίτλου από «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» σε «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕΒΕ».

Συνακόλουθα τροποποιείται η απόδοση της επωνυμίας για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, από «CRETA FARM SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL» και πλέον θα αποδίδεται ως “ RETHYMNON MEAT, COLD CUT INDUSTRY AND PORK BREADING COMPANY INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SA”.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αριθμό καταχώρησης 2582809 καταχώρησε στο Γ.Ε.ΜΗ. τη με αριθμό 78574/ 14 -07-2021 απόφασή του (Α_Α: 66ΣΨ46ΜΤΛΡ-ΘΤ0), με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η τροποποίηση του άρθρου 1 (ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ) του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 26/08/2021 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρίας, ορίζεται ότι από τις 30/08/2021 ημέρα Δευτέρα, η επωνυμία της εταιρίας και στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕΒΕ» , συνακόλουθα τροποποιείται η απόδοση της επωνυμίας για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή και πλέον θα αποδίδεται ως “ RETHYMNON MEAT, COLD CUT INDUSTRY AND PORK BREADING COMPANY INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SA”.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 6260000 / 210 6221200.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v