Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

GAP: Εφεση υπέρ του σχεδίου εξυγίανσης για τη Μαρινόπουλος

Απορρίφθηκε η αίτηση εξυγίανσής της και η εταιρεία άσκησε έφεση στην απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

GAP: Εφεση υπέρ του σχεδίου εξυγίανσης για τη Μαρινόπουλος

Σε νομικές ενέργειες προσφεύγει η Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, που αναπτύσσει τα σήματα ένδυσης GAP και Banana Republic, με στόχο να ανατρέψει την απορριπτική απόφαση στην αίτησή της για επικύρωση σχεδίου εξυγίανσης από το Πρωτοδικείο Αθηνών (υπ’ αρ. 44/2021).

Η εταιρεία κατέθεσε την αίτηση (άρθρο 99 επί του Ν 3388/2007) η οποία έφερε τη σύμφωνη γνώμη του 79,05% των πιστωτών της στις 13 Αυγούστου του 2020. Προέβλεπε, μεταξύ άλλων, είσοδο ως επενδυτή της Yamaran Ενδυμάτων, εταιρείας των Στέφανου Μαρινόπουλου του Ιωάννη και Ειρήνης-Ζαφειρία Μαρινοπούλου, συζύγου του Στέφανου Μαρινόπουλου. Η αίτηση συζητήθηκε στα τέλη του 2020 αλλά η απόφαση αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ τον Ιούλιο.

Το δικαστήριο αμφισβήτησε τη βιωσιμότητα του σχεδίου εξυγίανσης, αξιολογώντας στοιχεία όπως ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας εμφανίζονται σταθερά αρνητικά τα τελευταία έτη, οι ζημιές της διευρύνονται ενώ από το 2016 και έπειτα δεν εξυπηρετεί το ομολογιακό δάνειο που έχει λάβει, καταβάλλοντας μόνο τόκους. Όσον αφορά το προς εξυπηρέτηση συνολικό χρέος της, τον Μάιο του 2020 διαμορφωνόταν στα 22,788 εκατ. ευρώ.

Στο Ελληνικό Δημόσιο και στον e-ΕΦΚΑ η εταιρεία, με βάση τα στοιχεία του Μαΐου του 2020, όφειλε συνολικά 802.183 ευρώ, σε ΟΤΑ 1.351 ευρώ, σε ανέγγυους πιστωτές 5.346.525 ευρώ, εκ των οποίων τα 3,606 εκατ. ευρώ αφορούσαν οφειλές προς τις εταιρείες Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ, ΦΑΜΑΡ και Αφοί Μαρινόπουλοι, οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

Το υπαρκτό των εν λόγω χρεών, σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοδικείου, τίθεται υπό αμφισβήτηση καθώς τα χρέη δεν έχουν δημιουργηθεί προς εταιρείες που σχετίζονται με την εμπορική δραστηριότητα της αιτούσας και δεν γίνεται μνεία για την προέλευσή τους.

Η απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο ισχυρισμός της αιτούσας ότι οι πωλήσεις της θα αυξηθούν κατά το πρώτο έτος του επιχειρηματικού σχεδίου συγκριτικά με το 2018 κατά 18,2%, διότι θα αποκομίσει κέρδη από το κατάστημά της στο Smart Park, δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την προβλεπόμενη αύξηση κατά 2,024 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται επίσης ότι παρά τη δεινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας έχει συμφωνηθεί για κάθε έτος του 15ετούς επιχειρηματικού σχεδίου να διανέμεται στους μετόχους μέρισμα, αναφερόμενο στο 25% των διαθέσιμων ταμειακών ροών μετά από πληρωμές κεφαλαίων και τόκων και προ πληρωμής φόρου εισοδήματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v