Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Space Healls: Κοινή επενδυτική μερίδα από τους Π. Μπέλλου και Αικ. Ιωάννου

Ο κ. Παναγιώτης Μπέλλος μετέφερε (την 30.09.2021) στην εν λόγω ΚΕΜ από την ατομική του μερίδα 1.089.278 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 16,871% επί συνόλου 6.456.530 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Space Healls: Κοινή επενδυτική μερίδα από τους Π. Μπέλλου και Αικ. Ιωάννου

Η «SPACE HELLAS» ανακοινώνει, βάσει του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει, ότι σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις που έλαβε σήμερα από τους κατωτέρω μετόχους έλαβαν χώρα οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Ο κ. Παναγιώτης Μπέλλος από κοινού με τη σύζυγό του κ. Αικατερίνη Ιωάννου, ενημέρωσε για τη δημιουργία Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (ΚΕΜ). Ο κ. Παναγιώτης Μπέλλος μετέφερε (την 30.09.2021) στην εν λόγω ΚΕΜ από την ατομική του μερίδα 1.089.278 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 16,871% επί συνόλου 6.456.530 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης δεν έχει επέλθει καμιά μεταβολή στο ποσοστό του κ. Παναγιώτη Μπέλλου του Χρήστου ο οποίος κατέχει 1.093.159 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και ποσοστό 16,931%, δηλαδή 16,871% (1.089.278 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές) στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) και 0,060% (3.881 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές) στην ατομική του μερίδα. Ο κ. Παναγιώτης Μπέλλος δεν έχει στην κατοχή του έμμεσα δικαιώματα ψήφου ή οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα.

Σε συνέχεια της ως άνω μεταβίβασης, το ποσοστό της κ. Αικατερίνης Ιωάννου, συζύγου του κ. Παναγιώτη Μπέλλου ανήλθε την 30.09.2021, από 0% σε ποσοστό 16,871% (1.089.278 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές) λόγω συμμετοχής της στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ).

Η κ. Αικατερίνη Ιωάννου δεν έχει στην κατοχή της έμμεσα δικαιώματα ψήφου ή οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v