Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Χαμένες χρονιές 2021-2022 αλλά έξτρα μέρισμα

Σε επιπλέον χρηματική διανομή στους μετόχους της θα προβεί η Jumbο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Επιμένουν τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Προειδοποίηση για άρνηση επαναγοράς σε προϊόντα που ανατιμούνται.

Jumbo: Χαμένες χρονιές 2021-2022 αλλά έξτρα μέρισμα

Σε επιπλέον χρηματική διανομή στους μετόχους της θα προβεί η Jumbο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, ανεβάζοντας το συνολικό μικτό ποσό που θα έχει καταβληθεί στους μετόχους για τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης στο 0,77 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας προειδοποιεί πως οι επιβραδυντικοί παράγοντες πιθανόν θα επιδεινωθούν περαιτέρω, κάνοντας και το 2022 μια ακόμα χαμένη χρονιά.

Οπως αναφέρει η Jumbo στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, «συνεχίζει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ισορροπήσει σε ένα περιβάλλον όπου τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, το κόστος πρώτων υλών, ενέργειας καθώς και το κόστος μεταφοράς αντί να βελτιώνονται, επιμένουν.

Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, μοιάζει να επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίμηση της διοίκησης ότι το 2021 θα είναι μία ακόμη χαμένη χρονιά, σε σύγκριση με τα πρότυπα των Jumbο για ισορροπημένη ανάπτυξη τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία του Ομίλου.

Είναι επίσης εμφανές ότι οι επιβραδυντικοί παράγοντες δεν αναμένεται να βελτιωθούν κατά τους πρώτους μήνες του 2022, αντιθέτως πιθανότερη είναι η περαιτέρω χειροτέρευσή τους, κάνοντας και το 2022 ένα έτος το οποίο μπορεί να χαρακτηρισθεί και αυτό σαν μία ακόμα χαμένη χρονιά.

Στόχος της διοίκησης των Jumbο σε αυτή τη συγκυρία είναι μέσω της κερδοφορίας και της ισχυρής χρηματοοικονομικής της θέσης:

  1. να διαφυλάξει το μοντέλο της Jumbο απέναντι στον καταναλωτή όσον αφορά τη σχέση τιμής με το προσφερόμενο προϊόν, επιλέγοντας μέχρι και την άρνηση επαναγορών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, όταν κρίνει ότι η σχέση αυτή αποβαίνει σε βάρος του καταναλωτή και υπέρ μίας συντεχνίας ή ενός προμηθευτή.
  2. να επιβραβεύσει τους μετόχους-συνεταίρους της για τη στήριξη και εμπιστοσύνη στην Εταιρεία και την Διοίκησή της προκαταβάλλοντας, με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής, το σύνολο του μερίσματος που αντιστοιχεί για τη χρήση του 2021 και μάλιστα αυξημένο σε σχέση με το 2020, μένοντας πιστή στη δέσμευσή της για χρηματική διανομή ακόμη και σε χαμένες χρονιές.

Υπενθυμίζεται ότι για το 2021, ο Όμιλος προχώρησε τον Ιούλιο σε έκτακτη χρηματική διανομή μικτού ποσού 0,47 ευρώ ανά μετοχή ως προκαταβολή του μερίσματος για τη χρήση του 2021.

Καθώς διανύουμε το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η διοίκηση θα προχωρήσει σε επιπλέον χρηματική διανομή μικτού ποσού 0,30 ευρώ ανά μετοχή σε δύο ισόποσες δόσεις των 0,15 ευρώ ανά μετοχή στις 26 Νοεμβρίου και στις 17 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Κατά συνέπεια, το συνολικό μικτό ποσό που θα έχει καταβληθεί στους μετόχους έναντι των κερδών της χρήσης 2021 ανέρχεται σε μικτό ποσό 0,77 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο κατά 25% σε σχέση με το 2020, το οποίο ανήλθε σε ποσό 0,615 ευρώ ανά μετοχή».

Οι ημερομηνίες αποκοπής

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία αναφορικά με τις ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και έναρξης καταβολής της πρώτης δόσης της έκτακτης χρηματικής διανομής, ποσού (μικτού) ευρώ 0,15 ανά μετοχή:

Ημερομηνία αποκοπής έκτακτης χρηματικής διανομής: 22.11.2021. Ημερομηνία μετά τη 19.11.2021 που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων έκτακτης χρηματικής διανομής (record date): 23.11.2021.
Ημερομηνία έναρξης καταβολής έκτακτης χρηματικής διανομής: 26.11.2021.

Αναφορικά με τις ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και έναρξης καταβολής της δεύτερης δόσης της έκτακτης χρηματικής διανομής, ποσού (μικτού) ευρώ 0,15 ανά μετοχή:

Ημερομηνία αποκοπής έκτακτης χρηματικής διανομής: 13.12.2021. Ημερομηνία πριν την 17.12.2021 που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων έκτακτης χρηματικής διανομής (record date): 14.12.2021.
Ημερομηνία έναρξης καταβολής έκτακτης χρηματικής διανομής: 17.12.2021.

Η καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v