Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Folli Follie: Πράσινο φως στη συμφωνία εξυγίανσης από τη γενική συνέλευση

Με ποσοστό 100% υπερψηφίστηκε από τη ΓΣ η συμφωνία εξυγίανσης-μεταβίβασης της εταιρείας. «Είμαστε ακόμη ζωντανοί, δυνατοί. Οι αντιξοότητες μας κάνουν πιο δυνατούς…», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΔΣ Γιώργος Σάμιος.

Folli Follie: Πράσινο φως στη συμφωνία εξυγίανσης από τη γενική συνέλευση

Εγκρίθηκε πριν από λίγο, από το 100% των συμμετεχόντων στην έκτακτη γενική συνέλευση της Folli Follie, η συμφωνία εξυγίανσης-μεταβίβασης της εταιρείας (που συμφωνήθηκε με τους ομολογιούχους 31.12.2020).

Εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι με ποσοστό 80,05%. Η συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε κατόπιν των υποδείξεων απόφασης (186/2021) του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εγκρίθηκε χάρη στην υπερψήφιση του θέματος - που ήταν και το μοναδικό- της συνέλευσης από την Ειδική Εντολοδόχο, Δικηγόρο Αθηνών Βασιλική Τσιατά, που διορίστηκε την 1η Οκτωβρίου από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η κα Τσιατά άσκησε το δικαίωμα παράστασης και ψήφου αντί των βασικών μετόχων και κυρίως των Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσου και των ελεγχόμενων από αυτούς εταιρειών, οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά 63,67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και δεν συμμετείχαν ή καταψήφισαν τη συμφωνία εξυγίανσης στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 22ας Μαρτίου 2021.

Συγκινημένος ο Γιώργος Σάμιος, επικεφαλής του ΔΣ της εταιρείας, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η συμφωνία εξυγίανσης είναι συμφέρουσα για τους μετόχους. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, όπως είπε, «η εταιρεία προχωρά αποφασιστικά διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες που υποστήριζαν ή εύχονταν πως δεν θα τα καταφέρουμε». Στο διάστημα που είχε την ευθύνη της εταιρείας ο κ. Σάμιος σημείωσε ότι η εταιρεία είναι συνεπής σε υποχρεώσεις προς εργαζόμενους, δημόσιο και e-ΕΦΚΑ κι όλα αυτά χωρίς χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης για πάνω από 4 έτη.

Υπενθύμισε βασικά επιτεύγματα της διοίκησης και τόνισε τη σημασία του εγχειρήματος για 1.200 οικογένειες οι οποίες θα συνεχίσουν να ζουν κανονικά, όπως είπε. Αναφέρθηκε ειδικότερα στο άνοιγμα καταστημάτων, τις νέες συνεργασίες, την προσθήκη νέων brands στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας κ.ο.κ.

«Είμαστε ακόμη ζωντανοί, δυνατοί. Οι αντιξοότητες μας κάνουν πιο δυνατούς…», είπε μεταξύ άλλων.

Η παρουσίαση του Γ. Σάμιου, Προέδρου και CEO της FF Group

Θα ήθελα κατ’ αρχάς να αναφερθώ στη διαδικασία εξυγίανσης καθ’ αυτή. Πολλά από τα σημεία που θα παραθέσω είχαν αναφερθεί τον Μάρτιο -κατά την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, που απέρριψε τη Συμφωνία Εξυγίανσης- και άλλα σημεία σάς είναι ήδη γνωστά:

Όπως γνωρίζετε, η κύρια αποστολή μας και η εντολή που μας ανατέθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο διόρισε το Διοικητικό μας Συμβούλιο, είναι να φέρουμε εις πέρας την εξυγίανση της Εταιρείας. Με την υπογραφή της Συμφωνίας Εξυγίανσης και την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος προσπαθειών, τις οποίες το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο ανέλαβε από τον Μάρτιο του 2020.

Ήδη το Πτωχευτικό Δικαστήριο με την υπ’ αριθμόν 186/2021 απόφασή του έκρινε ότι πληρούνται όλοι οι όροι για την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης (βιωσιμότητα, ισότιμη μεταχείριση πιστωτών και μη χειροτέρευση της θέσης τους). Το Πτωχευτικό Δικαστήριο έκρινε, όμως, ότι απαιτείτο η τροποποίηση ορισμένων από τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης που άπτονταν των ποινικών δεσμεύσεων.

Κατόπιν τούτου, τροποποιήσαμε μαζί με τους ομολογιούχους πιστωτές μας τη Συμφωνία Εξυγίανσης βάσει της απόφασης 186 και ζητήσαμε εκ νέου την επικύρωση. Ήδη έχει συζητηθεί εκ νέου η αίτησή μας και αναμένουμε την έκδοση απόφασης.

Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να αναφερθώ εν ολίγοις σε ένα σημείο που έχω δει να αναπαράγεται στον Τύπο, αλλά είναι απολύτως αναληθές: Αναφέρθηκε ότι κατά τη συζήτηση της υπόθεσης προέκυψαν οφειλές προς το Δημόσιο περίπου 10 εκατομμυρίων, οι οποίες δεν είχαν ληφθεί υπόψη στη συμφωνία εξυγίανσης.
Το εντελώς αντίθετο ισχύει: Η εταιρεία συμπεριέλαβε στη συμφωνία εξυγίανσης απαιτήσεις του Δημοσίου, ποσού 15 εκατ. ευρώ, καθώς και του ΕΦΚΑ, ποσού 1,8 εκατ. ευρώ, τις οποίες όχι μόνο δεν απομείωσε αλλά ούτε καν ρύθμισε σε περισσότερες δόσεις από τις νόμιμες, σε αντιδιαστολή με ό,τι συμβαίνει στις περισσότερες εξυγιάνσεις, όπου το Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ ρυθμίζονται σε 100 έως 180 δόσεις!

Γι’ αυτό, άλλωστε, το Πτωχευτικό Δικαστήριο έχει ήδη κρίνει ότι η συμφωνία εξυγίανσης είναι απολύτως επωφελής για το Δημόσιο και τον ΕΚΦΑ.

Ως προς την ουσία της σημερινής συνεδρίασης:

Ήδη το Πτωχευτικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το σχέδιο εξυγίανσης είναι επωφελές για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή τους εργαζόμενους, τους πιστωτές, το Δημόσιο, τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (προμηθευτές και πελάτες), καθώς και για τους μετόχους της Εταιρείας. Σήμερα θα θέλαμε να εστιάσουμε στους λόγους για τους οποίους η Συμφωνία Εξυγίανσης είναι η συμφέρουσα και για τους μετόχους της Εταιρείας:

Από τα δεδομένα που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας -και ήδη από την παράδοση του πορίσματος της Alvarez and Marshal- κατέστη προφανές ότι ο δανεισμός της Εταιρείας ήταν υπέρμετρος και ήταν αδύνατο να εξυπηρετηθεί από τις πραγματικές ταμειακές ροές της Εταιρείας και του Ομίλου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αδυναμία εξεύρεσης εξωτερικής χρηματοδότησης, κατέστησε απαραίτητη την αναδιάρθρωση των οφειλών της Εταιρείας μέσω της ένταξής της στη διαδικασία εξυγίανσης, προκειμένου να αποφευχθεί η πτώχευση.

Σε περίπτωση μη ευόδωσης της εξυγίανσης και πτώχευσης της Εταιρείας, η εταιρική περιουσία δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των πιστωτών και, ως εκ τούτου, οι μέτοχοι δεν θα λάβουν μέρος στο προϊόν της εκκαθάρισης. Το γεγονός αυτό προκύπτει τόσο από την Έκθεση Εμπειρογνώμονα, η οποία κατατέθηκε μαζί με τη Συμφωνία Εξυγίανσης στο Πτωχευτικό Δικαστήριο, όσο και από την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Εμπειρογνώμονας κ. Χριστόδουλος Σεφέρης, και η οποία απευθύνεται προς τη Γενική Συνέλευση και έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα.

Αντίθετα, μέσω της εφαρμογής της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η Εταιρεία καθίσταται φερέγγυα και βιώσιμη. Συγκεκριμένα:

Η Εταιρεία απαλλάσσεται από την πλειονότητα των οφειλών της προς τρίτους, εκτός από τις οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, τις οποίες όμως αναλαμβάνει να αποπληρώσει η OpsCo, δηλαδή η νέα εταιρεία που θα είναι ο φορέας λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επίσης, η Εταιρεία θα διατηρήσει συμμετοχή 10% στην OpsCo, από την οποία μάλιστα η Εταιρεία θα λαμβάνει ετήσια αμοιβή ποσού 150.000 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών για χρονικό διάστημα οκτώ ετών, μετά το οποίο η Εταιρεία θα δύναται να εισπράττει μέρισμα ως μέτοχος της OpsCo.

Επομένως, καθίσταται προφανές ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας Εξυγίανσης φέρνει σε προφανώς καλύτερη θέση τους μετόχους της Εταιρείας, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε η συμμετοχή των σημερινών μετόχων να αποκτήσει αξία, σε αντίθεση με το σενάριο της πτώχευσης, το οποίο οδηγεί στην πλήρη και οριστική απαξίωση της μετοχικής ιδιότητας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το Διοικητικό μας Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Ευχαριστούμε τους κ.κ. μετόχους γι’ αυτή την πραγματικά πανηγυρική ένδειξη της στήριξής τους στη συμφωνία εξυγίανσης και στον δρόμο της λογικής, θα έλεγα. Ευχαριστούμε και την κα Τσιατά για τη συμμετοχή της στη σημερινή γενική συνέλευση, η οποία αποτελεί ένα σημείο καμπής στην πορεία μας προς την εξυγίανση.

Προτού κλείσουμε τη συνεδρίαση, θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα και στην επί της ουσίας πορεία της Εταιρείας στην εξυγίανση -από λειτουργικής αυτή τη φορά πλευράς-, η οποία προχωράει επίσης αποφασιστικά. Άλλωστε, έχουμε διαψεύσει τις «Κασσάνδρες» οι οποίες υποστήριζαν (ή εύχονταν), από όταν αναλάβαμε τις ευθύνες του Ομίλου, ότι δεν θα τα καταφέρουμε…

Επιτρέψτε μου να σημειώσω ορισμένα από όσα πετύχαμε στο σύντομο, αλλά πολύ πυκνό χρονικό διάστημα που έχουμε την ευθύνη του Ομίλου:

 • Είμαστε απολύτως συνεπείς στις υποχρεώσεις μας προς τους εργαζόμενους, το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, παρόλο που λειτουργούμε χωρίς χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης για σχεδόν 4 έτη και παρόλο που προκαταβάλλουμε όλα τα ποσά για την αγορά των εμπορευμάτων μας, λόγω της όλης κατάστασης.
 • Μειώσαμε σημαντικά τις γενικές δαπάνες της μητρικής εταιρείας, τους συμβούλους και τις απολαβές τους.
 • Βελτιώσαμε και εμπλουτίσαμε τις διαδικασίες για την ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Εκκινήσαμε τη διαδικασία εγκατάστασης νέου μηχανογραφικού συστήματος (ERP).
 • Επανεκκινήσαμε τις ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (πληγέντες από πλημμύρες στην Καρδίτσα, IRC στην Μυτιλήνη, Κιβωτός του Κόσμου).
 • Δημοσιεύσαμε τις αναμορφωμένες και ελεγμένες - ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για τις χρήσεις 2018-2019.
Παρόλες τις αντιξοότητες, διατηρούμε και αναπτύσσουμε την υγιή εμπορική δραστηριότητα της Εταιρείας. Ενδεικτικά θα αναφέρω τα ακόλουθα:
 • Προχωρήσαμε στο άνοιγμα νέων καταστημάτων, συνάψαμε νέες εμπορικές συνεργασίες (όπως με τα brands Beverly Hills Polo Club και Kendall & Kylie).
 • Συνάψαμε νέες συνεργασίες με Intersport @ Factory Outlet Αεροδρομίου, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, με νέα brands στα Factory Outlet και διεθνείς οίκους καλλυντικών στο Heaven on Earth, επίσης εμπορική συμφωνία με Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας.
 • Επεκτείναμε τα δικά μας σήματα στον τομέα του Fashion (Collective Underwear και Collective Sports).
 • Αυξήσαμε τους τζίρους στα e-shops.
Και όλα αυτά, ενώ αντιμετωπίσαμε με επιτυχία την πανδημία με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, προστατεύοντας εργαζόμενους και πελάτες. Περαιτέρω, επιτύχαμε σημαντικά ορόσημα και στο νομικό πεδίο:
 • Προχωρήσαμε στην ανάθεση και στην λήψη όλων των ενεργειών για την πρόοδο και -σε μεγάλο βαθμό- ολοκλήρωση του διαταχθέντος διαχειριστικού ελέγχου.
 • Κινηθήκαμε ενάντια σε όσους έβλαψαν τον Όμιλο και προς την κατεύθυνση ανάκτησης της περιουσίας της εταιρείας, υποβάλαμε έγκληση κατά του κ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου και άλλων στην Ελλάδα και τον υπο-όμιλο της Ασίας, και κινούμαστε νομικά σχετικά με όλες τις αξιώσεις της Εταιρείας.
 • Ενδεικτικά θα αναφέρω την υπόθεση των εταιρικών οχημάτων, τα οποία ανακτήσαμε με επιτυχία αλλά και τη συντηρητική κατάσχεση του σκάφους PHALAROPE το οποίο ρευστοποιήθηκε και το πλήρες τίμημα 1,8 εκατ. ευρώ κατατέθηκε στην Εταιρεία, καθιστώντας μας τον πρώτο πιστωτή που πέτυχε να ικανοποιήσει μέρος, έστω, των απαιτήσεών του κατά του Δημητρίου Κουτσολιούτσου.
 • Συνδράμουμε ενεργά και στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης, δηλώνοντας παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των κατηγορουμένων στη δικογραφία που ήδη παραπέμπεται σε εκδίκαση, ενώ ήδη έχουμε υποβάλει τρεις επιπλέον μηνύσεις για περιπτώσεις κακουργηματικής απάτης και απιστίας.
 • Προχωρήσαμε στη θέση σε εκκαθάριση του υπο-ομίλου της Ασίας, που επί χρόνια συσσώρευε ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και αποτέλεσε και «την πέτρα του σκανδάλου».

Σοφία Εμμανουήλ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v