Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ Τέρνα: Κάλεσμα στους ομολογιούχους για τροποποίηση των όρων

Πρόσκληση στους κατόχους των ομολογιακών δανείων του 2020 και του 2018 απευθύνει η εισηγμένη. Στις 22 Νοεμβρίου οι προγραμματισμένες γενικές συνελεύσεις.

ΓΕΚ Τέρνα: Κάλεσμα στους ομολογιούχους για τροποποίηση των όρων

Την τροποποίηση των όρων των δυο κοινών ομολογιακών δανείων, ύψους 500 εκατ. (ΚΟΔ 2020) και 120 εκατ. ευρώ (ΚΟΔ 2018), επιδιώκει η ΓΕΚ Τέρνα με προσκλήσεις στους κατόχους των τίτλων σε γενικές συνελεύσεις στις 22 Νοεμβρίου. 

Η εταιρία προτείνει την άρση των παρακάτω υποχρεώσεων και περιορισμών:

• Να παύσει ο περιορισμός διανομής μερισμάτων (ή επιστροφών κεφαλαίου ή λοιπών διανομών) προς τους μετόχους της Εταιρείας.

• Να καταργηθεί η υποχρέωση της Εταιρείας για κατάθεση στον ενεχυρασμένο λογαριασμό προς εξασφάλιση του ΚΟΔ 2020, μέρους των καταβαλλόμενων προς τους μετόχους της Εταιρείας ποσών (ή κατόπιν εξόφλησης του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 120 εκ. Ευρώ, εκδοθέντος από την Εκδότρια δυνάμει της από 16.03.2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, του 100% των καταβαλλομένων προς τους μετόχους της Εταιρείας ποσών). Αντίστοιχα για τους ομολογιούχους του ΚΟΔ 2018, να καταργηθεί η υποχρέωση της Εταιρείας για κατάθεση στον ενεχυριασμένο λογαριασμό προς εξασφάλιση του ΚΟΔ 2018, ποσών ίσων με τα καταβαλλόμενα προς τους μετόχους της Εταιρείας ποσά.

• Να αυξηθεί το ανώτατο ποσό των «Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων» της Εταιρείας, από €800.000.000 σε €1.100.000.000.

• Να αποσαφηνιστεί και εξειδικευθεί το πλαίσιο του επιτρεπόμενου μετασχηματισμού της Εκδότριας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους Ομολογιούχους του ΚΟΔ 2020 σε Συνέλευση των Ομολογιούχων, την 22.11.2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00 μμ που θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. 

Νωρίτερα, στις 10:00 είναι προγραμματισμένη η συνέλευση των ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018. 

*Δείτε τις προσκλήσεις στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v