Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Βελτιωμένα τα αποτελέσματα το εννεάμηνο

Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,6% μετά από πτώση σχεδόν 7% το πρώτο εξάμηνο, ενώ τα EBITDA κατέγραψαν άνοδο 35,3%.

AS Company: Βελτιωμένα τα αποτελέσματα το εννεάμηνο

Σημαντική βελτίωση εμφανίζουν το γ' τρίμηνο/εννεάμηνο τα αποτελέσματα της AS Company. Όπως ανακοίνωσε, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον Όμιλο ανήλθε στο εννεάμηνο σε 12,909 εκατ. ευρώ έναντι 12,348 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση +4,6%.

Το Γ’ τρίμηνο του 2021 οι ενοποιημένες πωλήσεις σημείωσαν αύξηση + 25,6% έναντι του περσινού τριμήνου (σε απόλυτα μεγέθη +1.114 εκατ. ευρώ) και το EBIDTA αύξηση + 62,2% (σε απόλυτα μεγέθη 0,573 εκατ. ευρώ) αποτέλεσμα της σταδιακής επανόδου της αγοράς στην κανονικότητα.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη παρουσίασαν σημαντική βελτίωση έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ειδικότερα οι ενοποιημένες πωλήσεις του εννεαμήνου σημείωσαν άνοδο + 4,6% (-6,9% το πρώτο εξάμηνο) και ανήλθαν σε 12,9 εκατ. ευρώ ενώ το EBIDTA σημείωσε άνοδο + 35,3% (+2,16% το πρώτο εξάμηνο) και ανήλθε σε 2,5 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,671 εκατ. ευρώ έναντι 1,298 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου ήτοι αύξηση +105,7%, με τα χρηματοοικονομικά έσοδα να έχουν σημαντική συνεισφορά στη βελτίωση της συνολικής κερδοφορίας (+0,584 εκατ. ευρώ).

Τραπεζικός δανεισμός δεν υφίσταται στο τέλος του εννεάμηνου 2021 για τον Όμιλο και την Εταιρεία, γεγονός που πιστοποιεί την υγιή οικονομική κατάσταση.

Το μικτό κέρδος των ενοποιημένων πωλήσεων διαμορφώθηκε στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το αντίστοιχο περσινό διάστημα παρά τη σημαντική άνοδο του κόστους των μεταφορικών, που αύξησε το κόστος αγοράς των εμπορευμάτων, το οποίο όμως αντισταθμίσθηκε από τη θετική επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD, με δεδομένο ότι η εταιρεία πραγματοποιεί πολύ σημαντικό μέρος των εισαγωγών της με προέλευση τη Κίνα, οι οποίες τιμολογούνται σε δολάριο ΗΠΑ (USD).

H επίδραση της πανδημίας είχε αρνητική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2021, που ο Όμιλος παρουσίασε μείωση πωλήσεων -6,9%. Όσο αφορά το Β’ εξάμηνο του 2021, οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της πανδημίας εκτιμάται ότι θα έχουν μικρή επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, όμως η Διοίκηση διατηρεί επιφυλάξεις για τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει ενδεχόμενη επιδείνωση είτε της ενεργειακής κρίσης είτε της πανδημίας.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίσταται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητας, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα τόσο της Εταιρείας όσο και των λοιπών οντοτήτων που ανήκουν στον Όμιλο. Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, διαθέσιμα τραπεζικά όρια χρηματοδότησης ενώ κίνδυνος επισφάλειας δεν υφίσταται μέχρι σήμερα.

***Αναλυτικά τα αποτελέσματα της AS Company επισυνάπτονται στη στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v