Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Ολοκληρώθηκε η διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων από ομόλογο

Το υπόλοιπο προς χρήσης ύψους ευρώ 50εκ. στις 31.12.2020 και ευρώ 37,4εκ. στις 30.06.2021 ήταν επενδεδυμένο σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

ΟΠΑΠ: Ολοκληρώθηκε η διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων από ομόλογο

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους ευρώ 200εκ., ομολογίες οι οποίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το παρόν θα αποτυπωθεί και στην σχετική έκθεση αντληθέντων κεφαλαίων με την δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2021.

Διευκρινίζεται ότι το υπόλοιπο προς χρήσης ύψους ευρώ 50εκ. στις 31.12.2020 και ευρώ 37,4εκ. στις 30.06.2021 ήταν επενδεδυμένο σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου (καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές προθεσμιακές καταθέσεις) σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v