Κέρδη έναντι ζημιών στο εννεάμηνο για τη Fieratex

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 1.126 χιλ. από ζημιές ευρώ 1.003 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κέρδη έναντι ζημιών στο εννεάμηνο για τη Fieratex

Κατόπιν της από 09/11/2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Fieratex ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2021 τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη εξακολούθησαν να σημειώνουν σημαντική βελτίωση έναντι των αντιστοίχων μεγεθών του 2020, όπως και κατά τα προηγούμενα δύο τρίμηνα του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα:

- Διατηρήθηκε η σημαντικά αυξητική τάση του Κύκλου Εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε ευρώ 5.204 χιλ. έναντι ευρώ 4.587 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 13 %.

- Διατηρήθηκε η κερδοφορία τόσο σε επίπεδο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITDA (ευρώ 521 χιλ. έναντι ευρώ 181 χιλ.) όσο και κερδών προ φόρων και τόκων ΕΒΙΤ (ευρώ 355 χιλ. έναντι ευρώ 24 χιλ.).

- Διατηρήθηκε το επίπεδο του καθαρού δανεισμού (ευρώ 5.385 χιλ. έναντι ευρώ 5.347 χιλ. και μειώθηκε κατά 921 χιλ. σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020.

Όσον αφορά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας διαμορφώθηκε στα ευρώ 18.844 χιλ. ή 26% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 1.802 χιλ. από ζημίες ευρώ 234 χιλ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 1.126 χιλ. από ζημιές ευρώ 1.003 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Όσον αφορά τον καθαρό δανεισμό της εταιρίας την 30/09/2021, μειώθηκε κατά ευρώ 921 χιλ. σε σχέση με την 31/12/2020 ενώ αυξήθηκε κατά ευρώ 38 χιλ.. σε σχέση με την 30/06/2021.

Τέλος, η Καθαρή Θέση της εταιρίας βελτιώθηκε κατά ευρώ 370 χιλ. σε σχέση με την 30/06/2021, και ανήλθε σε ευρώ 11.319 χιλ.

Οπως αναφέρει η εταιρία, «αναφορικά με την αβεβαιότητα και τους κινδύνους της Covid-19, το τέταρτο κύμα της πανδημίας θα ήταν πιθανόν να επηρεάσει τις βραχυπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, με αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας, ωστόσο μια τέτοια εξέλιξη δεν φαίνεται προς το παρόν να περιλαμβάνεται στα βασικά σενάρια των προβλέψεων των οικονομικών παραγόντων και των αναλυτών.

Επιπλέον, η εμπειρία του 2020 μας δείχνει ότι η ζήτηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι δυνατόν να επηρεαστεί μόνον υπό συνθήκες γενικού lockdown, και η λήψη ενός τέτοιου μέτρου έχει αποκλειστεί κατηγορηματικά από την Κυβέρνηση.

Μεγαλύτερη εκτιμούμε ότι είναι η πιθανότητα ανάσχεσης του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας μας εξ αιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους και των γενικότερων πληθωριστικών πιέσεων που ασκούν στην παγκόσμια οικονομία η αναστάτωση στις αλυσίδες εφοδιασμού λόγω της COVID-19 και η κλιματική κρίση.

Επισημαίνουμε, τέλος, την αναμενόμενη διόρθωση στα περιθώρια μικτού κέρδους καθώς ακριβότερες α’ ύλες εισέρχονται στις αποθήκες μας και ακριβότερη ενέργεια χρησιμοποιείται στην παραγωγή, αυξάνοντας το μέσο κόστος κτήσης των αποθεμάτων. Κανένας, όμως, από τους παραπάνω παράγοντες δεν φαίνεται ικανός να διαφοροποιήσει ουσιωδώς έως το τέλος του έτους τη γενική εικόνα των θεμελιωδών μεγεθών της εταιρίας που διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v