Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Πτώση 10% στα EBITDA το 9μηνο, στα €626,5 εκατ.

Οι αυξημένες δαπάνες λόγω της ανόδου των τιμών σε φυσικό αέριο, CO2 και χονδρεμπορική ρεύματος, επηρέασαν αρνητικά τη λειτουργική κερδοφορία.

ΔΕΗ: Πτώση 10% στα EBITDA το 9μηνο, στα €626,5 εκατ.

Επαναλαμβανόμενα EBITDA 626,5 εκατ. ευρώ στο 9μηνο ανακοίνωσε η ΔΕΗ, από 696 εκατ. έναν χρόνο πριν, καταγράφοντας μείωση 9,98%, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 16,9% από 19,8%. Επίσης καταγράφεται μείωση συμμετοχής του λιγνίτη στο 21% της παραγωγής από 26%.

Ειδικότερα, για το γ' τρίμηνο του 2021 το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε €155 εκατ. έναντι €238,7 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2020. Η εταιρεία επέδειξε "σημαντική ανθεκτικότητα στην ενεργειακή κρίση", αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι αυξημένες δαπάνες λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπών 0Ο2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας.

Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του μέσου εσόδου καθώς και από την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος της δραστηριότητας της Παραγωγής. Επιπλέον, θετικά επέδρασε και η διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, σημειώνεται.

To EBITDA του εννεαμήνου του 2021 όπως και αυτό του εννεαμήνου του 2020 επηρεάστηκε επίσης από ορισμένες εφάπαξ επιπτώσεις. Συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις αυτές το EBITDA διαμορφώθηκε σε €576,9 εκατ. έναντι €708,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2020 .

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές €42,2 εκατ. έναντι κερδών €12,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2020. Αντίστοιχα για το γ' τρίμηνο του 2021 τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €69,1 εκατ. έναντι ζημιών €16,5 εκατ. το γ' τρίμηνο 2020.

Διαχείριση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2021 και ενώ οι επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 συνεχίζουν να υφίστανται και να επηρεάζουν την κοινωνική και οικονομική ζωή, εξελίσσεται μια σημαντική ενεργειακή κρίση, η οποία, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες πληθωριστικές πιέσεις, απειλεί να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη. Οι εξελίξεις αυτές, επηρεάζουν άμεσα την χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τις τιμές στο Χρηματιστήριο Ενέργειας στο γ' τρίμηνο του έτους να σημειώνουν αύξηση έως και 167%, γεγονός που θέτει σημαντικές προκλήσεις τόσο για τους προμηθευτές, όσο και τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Όμιλος έχοντας έγκαιρα διαγνώσει τις αρνητικές εξελίξεις στις αγορές ενέργειας, δραστηριοποιήθηκε άμεσα στην ελληνική και στις ευρωπαϊκές αγορές εμπορευμάτων, μέσω παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, με στόχο την κατά το δυνατόν αντιστάθμιση του κινδύνου από τις μεταβολές των τιμών στις αγορές εμπορευμάτων και την προστασία της κερδοφορίας του.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε:

"Το γ' τρίμηνο του έτους, παρά την συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, επιδείξαμε την απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες μας, και παράλληλα καταφέραμε να διατηρήσουμε την ανθεκτικότητα των επιδόσεών μας σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, μέσα από την διενέργεια hedging και την καλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού μας. Το 2021 είναι ένα μεταβατικό έτος για τη ΔΕΗ. Παρά τις ιστορικά υψηλές τιμές των εμπορευμάτων το 2021 έναντι των εξαιρετικά χαμηλών τιμών του 2020, αναμένουμε την επίτευξη του στόχου που είχαμε εξαρχής θέσει για επανάληψη της λειτουργικής κερδοφορίας κοντά στα επίπεδα του 2020.

Αυξήσαμε τις επενδύσεις για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής και συνεχίσαμε τον μετασχηματισμό των Εμπορικών δραστηριοτήτων μας. Παράλληλα, αναπτύξαμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο μας για έργα σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κατά περίπου 3GW φτάνοντας τα 10 GW, με την είσοδό μας σε νέες τεχνολογίες όπως η αποθήκευση και τα πλωτά Φωτοβολταϊκά.

Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,35 δισ., μία εξέλιξη ορόσημο για την ΔΕΗ, η οποία θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε με ταχύτερους ρυθμούς το επιχειρηματικό μας πλάνο για την ενεργειακή μετάβαση, την αύξηση ισχύος σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την επιτάχυνση του μετασχηματισμού μας σε μία πράσινη, ψηφιακή εταιρεία ενέργειας. Επιπρόσθετα, μέσω αυτής της συναλλαγής, διευρύναμε την μετοχική μας βάση και αυξήσαμε το free float στη μετοχή μας, ενώ ενταχθήκαμε και στον δείκτη MSCI.

Η πρόοδος που έχει συντελεστεί αναγνωρίστηκε και από την S&P, η οποία πριν από μερικές ημέρες επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «Β+» με θετικές προοπτικές, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να αναβαθμίσει περαιτέρω την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε ΒΒ- μέσα στους επόμενους 6-12 μήνες εφόσον η ΔΕΗ υλοποιήσει το πλάνο της και η λειτουργική απόδοση παραμένει ίδια ή η Ελληνική Δημοκρατία αναβαθμιστεί σε ΒΒ+".

Εσοδα

Ο κύκλος εργασιών, αυξήθηκετο εννεάμηνο 2021 κατά €177,4 εκατ. ή 5% λόγω της αύξησης της εγχώριας ζήτησης κατά 3% και της αύξησης του μέσου εσόδου, παρά την μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα το γ' τρίμηνο 2021, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.504,1 εκατ. αυξημένος κατά 18,4% σε σχέση μετο γ' τρίμηνο 2020 μετην αύξηση της εγχώριας ζήτησης να ανέρχεται σε 7,6%.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το εννεάμηνο του 2021, αυξήθηκαν κατά €246,9 εκατ. (ή κατά 8,7%) σε €3.071 εκατ. έναντι €2.824,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών για αγορά καυσίμων οι οποίες μετριάστηκαν από την μειωμένη δαπάνη για αγορές ενέργειας, την αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις καθώς και από τη συνεχιζόμενη μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας.

Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχουν συνυπολογισθεί οι εφάπαξ επιπτώσεις από την αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024, από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού και από το πιστωτικό τιμολόγιο για την προμήθεια φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ. Ειδικότερα, στο γ' τρίμηνο 2021, οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες (εξαιρώντας τις αντίστοιχες εφάπαξ επιπτώσεις) ανήλθαν σε €1.349,1 εκατ. αυξημένες κατά 30,8% έναντι του γ'τριμήνου 2020, κυρίως λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων ενεργειακών δαπανών.

* Δείτε όλη την ανακοίνωση στη στήλη "Συνοδευτικό Υλικό" 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v