Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτήσει το νέο ομόλογο

Στόχος η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά 25%. Η ρήτρα αύξησης του επιτοκίου. Αύξηση των έργων ΑΠΕ στις 3.000 ΜW έως το 2028.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτήσει το νέο ομόλογο

Με άξονα τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 25% έως το τέλος του 2025 κινείται η ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία συνδέεται με ρήτρα αειφορίας.

Ειδικότερα, στο ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του 7ετούς ομολόγου αναφέρεται ότι τα αντληθέντα κεφάλαια (291,7 εκατ. ευρώ, αφαιρουμένων των δαπανών της έκδοσης) θα κατανεμηθούν για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων του ομίλου, χωρίς ωστόσο να εξειδικεύονται οι κατανομές.

Στο πλαίσιο αυτό, ποσό έως 225 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας ή και θυγατρικών της ή και άλλων εταιρειών και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει. Επίσης μπορεί να διαθέσει μέρος των κεφαλαίων για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων. Επίσης ποσό έως 46,7 εκατ. ευρώ προβλέπεται να καλύψει ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της εκδότριας ή και θυγατρικών. Τέλος, ποσό έως 20 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί στην εξόφληση υφιστάμενου ή μελλοντικού δανεισμού της εκδότριας ή και θυγατρικών της.

Σύμφωνα με το πλαίσιο έκδοσης του ομολόγου, ο κύριος παράγοντας που θα συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου του ομίλου για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του είναι η αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στις 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του ομολόγου το 2028. Επιπλέον, ο παράγοντας που αναμένεται να συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου είναι η εφαρμογή του σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης που εφαρμόζει.

Σημειώνεται πάντως ότι αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τότε το επιτόκιο του ομολόγου θα προσαυξηθεί με 0,20%. Επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται να δημοσιεύει σε ετήσια βάση έκθεση για την πορεία του βασικού δείκτη επίδοσης που αναλαμβάνει με το συγκεκριμένο ομόλογο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v