Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εριουργία 3Α: Στα €304 χιλ. αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών το 3ο τρίμηνο

Η εταιρεία κατέγραψε κέρδη προ φόρων 28.985 ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 11.887 ευρώ πέρυσι. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη 38.595 ευρώ από ζημιές 707 ευρώ πέρυσι.

Εριουργία 3Α: Στα €304 χιλ. αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών το 3ο τρίμηνο

Σημαντική βελτίωση εμφάνισαν τα αποτελέσματα της Εριουργίας Τρία Άλφα το γ’ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 304.099 ευρώ, από 108.839 ευρώ πέρυσι, ενώ εμφάνισε κέρδη προ φόρων 28.985 ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 11.887 ευρώ πέρυσι. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη 38.595 ευρώ από ζημιές 707 ευρώ πέρυσι.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση,  παρακολουθεί σε συστηματική βάση τις εξελίξεις και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών που κρίνονται αναγκαίες και ενδεδειγμένες, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιχειρηματική της συνέχεια, η απρόσκοπτη λειτουργία της και ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Για το λόγο αυτό ελήφθησαν μια σειρά περιοριστικών μέτρων για την συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων που λαμβάνει κάθε φορά το ελληνικό κράτος.

Προοπτικές

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας και με δεδομένο το τέταρτο κύμα της πανδημίας, η Διοίκηση της εταιρείας τηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις στις προοπτικές της εταιρίας  και εκτιμά ότι οι συνέπειες θα επηρεάσουν την λήξη της τρέχουσας χρήσης όσον αφορά τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v