Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της Αιολικό Ρουμάνι η Δομική Κρήτης

Η Δομική Κρήτης αποφάσισε εξαγορά του 19,51% ήτοι 98.400 κοινών ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Αιολικο Ρουμανι Α.Ε. από το συνδεδεμένο πρόσωπο κ. Συνατσάκη Γεώργιο. Το συνολικό τίμημα προσδιορίστηκε στο ποσό των 152.495,64 ευρώ.

Με 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της Αιολικό Ρουμάνι η Δομική Κρήτης
Η Δομική Κρήτης ανακοίνωσε ότι το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 22ας Δεκεμβρίου 2021 αφού έλαβε υπόψη την από 30/9/2021 Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης Συναλλαγής στα πλαίσια των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018 επι του δίκαιου και εύλογου των μετοχών της Αιολικο Ρουμανι ΑΕ που διενεργήθηκε από την Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., αποφάσισε την εξαγορά του 19,51% ήτοι 98.400 κοινών ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Αιολικο Ρουμανι Α.Ε. από το συνδεδεμένο πρόσωπο κ. Συνατσάκη Γεώργιο.

Το συνολικό τίμημα προσδιορίστηκε στο ποσό των 152.495,64 ευρώ και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Δομική Κρήτης  συμμετέχει πλέον με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής Αιολικό Ρουμανι Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v