Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 2,7% της «Ελληνικής»

Οπως είχε ανακοινωθεί από τον Ιούλιο ο όμιλος απέκτησε το ποσοστό της Third Point Hellenic Recovery Fund, L.P. στην κυπριακή τράπεζα.

Eurobank: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 2,7% της «Ελληνικής»

Σε συνέχεια της από 23ης Ιουλίου 2021 ανακοίνωσης, η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank»), θυγατρική της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings), ανακοινώνει ότι, μετά τη λήψη των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων, ολοκλήρωσε την απόκτηση ποσοστού 2,7% (11.191.639 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα»).

Η συμμετοχή της Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα ανέρχεται πλέον σε 12,6%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v