Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mytilineos: Ποια στελέχη μοιράστηκαν 239.000 μετοχές

Μετά την διάθεση των τίτλων η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 7.672.494 ίδιες μετοχές, ποσοστό 5,3695% του συνόλου των μετοχών της.

Mytilineos: Ποια στελέχη μοιράστηκαν 239.000 μετοχές

Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS), ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή απόφασης της από 15.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα με τους όρους της, κατ’ εξουσιοδότηση αυτής,
απόφασης του διοικητικού συμβουλίου από 22.12.2021, πραγματοποιήθηκε στις 23.12.2021 η διάθεση συνολικά 239.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας €3.596.950,00 που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος €15,05 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας όπως προβλέπεται,
στους παρακάτω 13 συνολικά δικαιούχους:

Χρυσάφη Ευάγγελο – Αντιπρόεδρο ΔΣ και Εντεταλμένο Σύμβουλο για Ρυθμιστικά θέματα και θέματα Στρατηγικής της Εταιρείας στο χώρο της Ενέργειας

Σπυράκο Φώτιο - Γενικό Διευθυντή Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου

Γαρδελίνο Παναγιώτη - Γενικό Διευθυντή Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στεφανίδη Δημήτριο - Γενικό Διευθυντή Τομέα Μεταλλουργίας

Μπενρουμπή Ντίνο - Γενικό Διευθυντή Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

Κανελλόπουλο Παναγιώτη - Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

Παπαπέτρου Νικόλαο - Γενικό Διευθυντή Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

Σελέκο Πέτρο - Γενικό Διευθυντή Νομικών, Ρυθμιστικών & Κανονιστικών Θεμάτων

Καλαφατά Ιωάννη - Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Καραΐνδρο Έλενο - Γενικό Διευθυντή Στρατηγικής και Εξαγορών & Συγχωνεύσεων

Γαβαλά Χρήστο - Γενικό Διευθυντή Χρηματοοικονομικών mytilineos.gr

Παπαδόπουλο Δημήτριο - Εκτελεστικό μέλος ΔΣ και Γενικό Διευθυντή Εταιρικής Διακυβέρνησης & Αειφόρου Ανάπτυξης

Μπουζάλη Παρασκευή - Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας & Στρατηγικής Marketing

στο πλαίσιο της α’ φάσης της κατά τα ανωτέρω εγκριθείσας δωρεάν διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου (εξαιρουμένου του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου) ή/και σε μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της MYTILINEOS, που είναι ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της

Οι ως άνω ίδιες μετοχές είχαν αποκτηθεί από 01.06.2020 έως 22.12.2021, με μέση τιμή κτήσης €10,4665 ανά μετοχή, στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της MYTILINEOS, το οποίο εγκρίθηκε από την από 27.03.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 7.672.494 ίδιες μετοχές, ποσοστό 5,3695% του συνόλου των μετοχών της

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v