Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Ο Αντώνης Ταμίας αναλαμβάνει Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου

Ο κ. Ταμίας αναλαμβάνει καθήκοντα την 01/04/2022.

ΟΠΑΠ: Ο Αντώνης Ταμίας αναλαμβάνει Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 31/03/2022 όρισε, έπειτα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, τον κ. Αντώνη Ταμία ως Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, σε αντικατάσταση της κυρίας Μαρίας Μέλλιου.

Ο κ. Ταμίας αναλαμβάνει καθήκοντα την 01/04/2022.

Ο κ. Ταμίας πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 4706/2020 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε Εταιρεία του Ομίλου και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για να αναλάβει την ως άνω θέση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v