Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Στις 12/4 η αποκοπή του μερίσματος 0,055 ευρώ

Στα 0,05225 ευρώ ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα μετά την παρακράτηση του φόρου υπέρ του ελληνικού Δημοσίου.

ΓΕΒΚΑ: Στις 12/4 η αποκοπή του μερίσματος 0,055 ευρώ

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Απριλίου 2022 και σε εφαρμογή των οριζόμενων στις παρ. 4.1.3.4. και 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει τα παρακάτω:

- Το μέρισμα για τη χρήση 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 0,055 ανά μετοχή. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5%, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 63 του νόμου, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,05225.

- Ημέρα αποκοπής του σχετικού δικαιώματος, από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος, ορίστηκε η Τρίτη 12 Απριλίου 2022.

- Δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 2021 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 «record date».

- Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Απριλίου 2022 από την πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των
κληρονόμων.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 19η Απριλίου 2023).

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2021 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027 παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v