Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τζιρακιάν: Εκτόξευση πωλήσεων και κερδών το 2021

Τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν από τα 307 χιλ. στα 2,791 εκατ. ευρώ. Το EBITDA βελτιώθηκε από τα 542 χιλ. στα 3,496 εκατ. ευρώ.

Τζιρακιάν: Εκτόξευση πωλήσεων και κερδών το 2021

Πολύ μεγάλη βελτίωση σημείωσαν οι οικονομικές επιδόσεων των Σωληνουργείων Τζιρακιάν κατά την περυσινή, χρήση, καθώς:

• Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από τα 17,7 στα 30,23 εκατ. ευρώ.
• Το EBITDA βελτιώθηκε από τα 542 χιλ. στα 3,496 εκατ. ευρώ.
• Τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν από τα 307 χιλ. στα 2,791 εκατ. ευρώ.
• Τα ίδια κεφάλαια πολλαπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν στα 9,71 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα από την κερδοφορία και την περυσινή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.
• Ο καθαρός δανεισμός στις 31/12/2021 διαμορφώθηκε στα 12,71 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τις φετινές προοπτικές, η διοίκηση της Τζιρακιάν σημειώνει:

«Καθώς το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους ολοκληρώθηκε, οι στόχοι που είχαν τεθεί επιβεβαιώθηκαν, με τον κύκλο εργασιών να κινείται σε υψηλά επίπεδα και τον όγκο του πωληθέντος τονάζ να ακολουθεί. Κατά την έναρξη του δευτέρου τριμήνου, οι επιχειρηματικές αποφάσεις και τα επενδυτικά σχέδιά εμφάνισαν τάσεις αναμονής, καθώς η διεθνής αβεβαιότητα επηρέασε αρνητικά την πρόοδο των αποφάσεων και κατ΄ επέκταση τη ζήτηση βραχυπρόθεσμα. Εν τούτοις η αρνητική συγκυρία και η προσωρινή διάθεση αναμονής εκτιμάται ότι σύντομα θα αντιστραφεί καθώς υφίστανται τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές για να εξομαλύνουν τις αρνητικές επιπτώσεις και να περιορίσουν την αβεβαιότητα.

Περαιτέρω το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους χαρακτηρίστηκε από σημαντική αύξηση των τιμών κόστους των Α’ υλών στην αγορά του χάλυβα, γεγονός που επιταχύνθηκε από τις ελλείψεις διαθεσιμότητας που καταγράφονται σε διεθνές επίπεδο λόγω της πολεμικής σύγκρουσης, των μέτρων, περιορισμού της πανδημίας αλλά και της διατήρησης δασμών και ποσοστώσεων σε εισαγωγές από τρίτες χώρες. Μετά από ένα ‘’ράλι’’ των τιμών κατά 40%, από τις αρχές του έτους, οι τιμές κόστους αρχίζουν και εμφανίζουν διόρθωση καθώς δεν έχει επιτυγχάνεται το νέο σημείο ισορροπίας μεταξύ τιμών και ζήτησης. Ωστόσο η διόρθωση δεν αναμένεται να επηρεάσει καίρια τα επίπεδα τιμών και ως εκ τούτου εκτιμάται έως τα τέλη του εξαμήνου δεν θα υπάρξει πλήρης αναστροφή των τιμών. Οι αιτίες που προκαλέσαν την άνοδο των τιμών, θα παραμένουν σε ισχύ, ενώ η ζήτηση δια μέσου των επενδύσεων θα συντηρήσει τις υψηλές τιμές.

Επιπρόσθετα πολλές επενδύσεις και κατασκευαστικά έργα υλοποιούνται σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες με συνέπεια να η ζήτηση για χαλυβουργικά προϊόντα να στηριχθεί σε διεθνές επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές εφαρμόζοντας τις κατάλληλες πολιτικές που είναι δυνατό να αντιμετωπίσουν τις τυχόν αυξομειώσεις των τιμών των Α’ υλών. Οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, της ενεργειακής κρίσης αλλά και της πανδημίας με τα μέτρα περιορισμού στην Κίνα, συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία, ωστόσο ελεγχόμενη καθώς η υλοποίηση των πολιτικών ανάπτυξης της Εταιρείας αλλά και τα συνολικά επίπεδα ζήτησης και τιμών τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά καθιστούν τους στόχους της εταιρείας».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v