Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση της πώλησης POS

Διασπάται και εισφέρεται στην Cardlink One η μονάδα υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών (POS) με αποτίμηση 314,1 εκατ. ευρώ. Παίρνει το 99,85% των μετοχών της Cardlink One η Eurobank και πουλά το 80%.

Eurobank: Πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση της πώλησης POS

Εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ το σχέδιο σύμβασης διάσπασης της Eurobank, με απόσχιση του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών και εισφορά του στην εταιρεία Cardlink One Ίδρυμα Πληρωμών, κίνηση που αποτελεί το πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης του 80% των POS στη Worldline.

Ειδικότερα, η Eurobank αποσχίει και εισφέρει στην Cardlink One το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και απαιτήσεων του κλάδου POS, η καθαρή θέση των οποίων εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο οίκο σε 314,1 εκατ. ευρώ. Ως αντάλλαγμα λαμβάνει 314.100.000 μετοχές του οχήματος ειδικού σκοπού (Cardlink One), που αντιστοιχούν στο 99,85% του -νέου- μετοχικού του κεφαλαίου (σ.σ. μετά την ΑΜΚ εις είδος). Η Cardlink One έχει ήδη αδειοδοτηθεί ως ίδρυμα πληρωμών από την ΤτΕ και διαθέτει σήμερα μετοχικό κεφάλαιο 480 χιλιάδων ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω συναλλαγής η Eurobank θα πωλήσει το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών που απέκτησε στη Worldline, ώστε να βρεθεί να κατέχει μετά την πώληση ποσοστό της τάξης του 80%.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της συναλλαγής Eurobank και Cardlink One θα υπογράψουν 10ετή εμπορική συμφωνία για τη σύσταση εμπόρων, με δυνατότητα επέκτασης για άλλα 5 έτη και μια αντίστροφή συμφωνία παροχής υπηρεσιών (SLA), βάσει της οποίας η τράπεζα θα παρέχει στη Cardlink One συγκεκριμένες τεχνολογικές υπηρεσίες και λειτουργίες υποστήριξης.

Η μονάδα υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών της Eurobank διατηρεί μερίδιο 21% στον εγχώριο όγκο συναλλαγών. Διατηρεί στελεχιακό δυναμικό 40 υπαλλήλων (σ.σ. μεταφέρονται στη Cardlink One) και διαχειρίζεται συναλλαγές 123.000 φυσικών και ψηφιακών εμπόρων, που ξεπερνούν συνολικά σε αξία τα 7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Στις 31/12/2021 η μονάδα ταξινομήθηκε από τη Eurobank ως κατεχόμενη προς πώληση.

Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί ως το τέλος Ιουνίου και θα συνεισφέρει περίπου 80 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1 του Ομίλου Eurobank.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v