Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Στο 4,31% μειώθηκε το ποσοστό της «Οικονομοτεχνική Ε.Π.Ε»

Η «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» κατέχει στις 27.5.2022 συνολικά 639.981 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου

Ευρωσύμβουλοι: Στο 4,31% μειώθηκε το ποσοστό της «Οικονομοτεχνική Ε.Π.Ε»

Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ανακοίνωσε ότι η εταιρία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», ελεγχόμενη από τον κ. Παντελή Σκαρλάτο του Χρήστου, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων της «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» πώλησε κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 25/5/2022 262.000 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.».

Με την πώληση αυτή το ποσοστό της εταιρείας «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» κατήλθε από 6,081% σε 4,314%, ήτοι κάτω του ορίου του 5%.

Με την πράξη αυτή η εταιρεία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» κατέχει την 27.5.2022 συνολικά 639.981 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 4,314%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v