Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Space: Πρόταση στη ΓΣ για διανομή μερίσματος €0,12/μετοχή

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Space: Πρόταση στη ΓΣ για διανομή μερίσματος €0,12/μετοχή

Η εταιρεία «SPACE HELLAS» ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 27/05/2022 και σε σχέση με το θέμα 2 της ημερήσιας διάταξης που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα (31/5/2022), αποφάσισε να εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος 0,12 Ευρώ ανά μετοχή.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v