Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Έκδοση ομολογιακού δανείου 9 εκατ. ευρώ

Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η Alpha Bank.

Flexopack: Έκδοση ομολογιακού δανείου 9 εκατ. ευρώ

Η «FLEXOPΑCK A.E.» ανακοινώνει ότι την 9η Ιουνίου 2022 υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, ποσού €9.000.000  με κάλυψη αυτού από την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ».

Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ».

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το προϊόν του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου ως ακολούθως:

(α) ποσό €3.214.000 για την εξόφληση/αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας στην Alpha Bank AE και

(β) ποσό € 5.786.000 για την χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησής της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v