Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέος επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου στην Κλουκίνας- Λάππας

Ο κος Κωνσταντίνος Πατίστας είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου executive MBA από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Νέος επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου στην Κλουκίνας- Λάππας

Η εταιρεία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ», ανακοινώνει ότι νέος Επικεφαλής Εσωτερικός Ελεγκτής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ορίστηκε ο κ. Κωνσταντίνος Πατίστας, σε αντικατάσταση της κας Φωτεινής Βετούλη, η οποία αποχώρησε από την Εταιρεία την 26/05/2022.

Ο κ. Πατίστας, όπως εξετάσθηκε και διαπιστώθηκε τόσο από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία τον πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο για το διορισμό του ως Επικεφαλής Εσωτερικό Ελεγκτή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και δη ως υπαλλήλου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όσο και από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ιδίως του άρθρου 15 του ν. 4706/2020, καθώς διορίζεται ως υπάλληλος της Εταιρείας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, είναι αντικειμενικός, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως.

Ειδικότερα, ο κος Κωνσταντίνος Πατίστας είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου executive MBA από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είναι πιστοποιημένος επικεφαλής επιθεωρητής συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Διαθέτει πολυετή προϋπηρεσία σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρίες στην Οικονομική Διεύθυνση και στον Εσωτερικό Έλεγχο καθώς και στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου σε ελληνική εισηγμένη εταιρεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v