Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς θωρακίζονται τα ΕΛΤΑ για πιθανή νέα κυβερνοεπίθεση

Τέσσερις νέες αποφάσεις έλαβε το ΔΣ των Ελληνικών Ταχυδρομείων, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια συστημάτων που επλήγησαν από την πρόσφατη κυβερνοεπίθεση. Στόχος η προετοιμασία για να αντιμετωπίσει άμεσα ανάλογες κακόβουλες ενέργειες.

Πώς θωρακίζονται τα ΕΛΤΑ για πιθανή νέα κυβερνοεπίθεση

Σε σειρά αποφάσεων προχώρησε η διοίκηση των ΕΛΤΑ τις τελευταίες 20 ημέρες, προκειμένου να προετοιμάσει τον Οργανισμό απέναντι στην πιθανότητα νέα κυβερνοεπίθεσης, πρακτική η οποία έχει εκτοξευθεί μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας.

Με γνώμονα την προετοιμασία ώστε να μην υπάρξουν ανάλογα περιστατικά αλλά και για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσε η κυβερνοεπίθεση επαναφέροντας σε πλήρη λειτουργία όλα τα συστήματα, το διοικητικό συμβούλιο έλαβε σημαντικές αποφάσεις που θα θωρακίσουν τον Οργανισμό, ώστε να αντιμετωπίζει κακόβουλες ενέργειες.

Ειδικότερα αποφάσισε:

  1. Την έγκριση της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία Pricewaterhousecoopers Business Solutions της παροχής του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ανάκαμψης λειτουργιών και Πληροφοριακών Συστημάτων λόγω κυβερνοεπίθεσης», σύμφωνα με την από 16.05.2022 τεχνο-οικονομική προσφορά της, αντί συνολικού τιμήματος τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (380.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά με ΦΠΑ 24%, τετρακόσιες εβδομήντα μια χιλιάδες διακόσια ευρώ (471.200,00€), για το χρονικό διάστημα από 30 Μαρτίου 2022 μέχρι και 30 Ιουνίου 2022.
  2. Την έγκριση της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία MEMORANDUM IKE για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα κυβερνοασφάλειας, σύμφωνα με την τεχνικοοικονομική προσφορά της, αντί συνολικού τιμήματος των είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (29.700,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (36.828,00 €).
  3. Την έγκριση της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία ΝΕTBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την αντιμετώπιση της κυβερνοεπίθεσης στα ΕΛΤΑ, σύμφωνα με την τεχνοοικονομική προσφορά της, αντί συνολικού τιμήματος δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (14.880,00€).
  4. Την έγκριση της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία CBL Creative Informatics Ltd παροχής υπηρεσιών για την επαναφορά του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΜΗΣ λόγω κυβερνοεπίθεσης, σύμφωνα με την τεχνο-οικονομική προσφορά της, αντί συνολικού τιμήματος είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%.

Έχουν προηγηθεί και άλλες σημαντικές αποφάσεις για να ανταπεξέλθει ο Όμιλος στην κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε και η οποία ωστόσο, αν και προκάλεσε σημαντικά προβλήματα, δεν δημιούργησε τριβές στις σχέσεις των ΕΛΤΑ με τους μεγάλους πελάτες, οι οποίοι και συνεχίζουν τη συνεργασία τους.

Από τις πρώτες αποφάσεις που είχαν ληφθεί, αφορούσαν την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΝΕTBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ για την παροχή:

Α) Υπηρεσίες επανεγκατάστασης λειτουργικού σε σταθμούς εργασίας του Πανελλαδικού Δικτύου Καταστημάτων των ΕΛΤΑ

Β) Υπηρεσία Managed Detection and Response με χρήση του λογισμικού Cisco Secure endpoint (500 agents)

Γ) Υπηρεσία Early Warning IDS και

Δ) Yπηρεσία Advanced Anti-Phishing, including URL inspection and file sandboxing and sanitization (CDR), for incoming and internal Office 365 and Google Suite emails for 1 year (3.000 mailboxes), αντί συνολικού τιμήματος 266.810,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Επίσης είχε αποφασιστεί  απευθείας ανάθεση στην εταιρεία BLUESTREAM SOLUTIONS για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την αντιμετώπιση της κυβερνοεπίθεσης στα ΕΛΤΑ, έναντι συνολικού τιμήματος 514.552,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v