Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η ErgoProlipsis σύμβουλος στην αναβάθμιση μονάδας παραγωγής κλίνκερ του Τιτάν

Η επένδυση αποσκοπεί στην υποκατάσταση των στερεών ορυκτών καυσίμων από εναλλακτικά κάυσιμα. Στόχος η δραστική μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και η μείωση των εκπομπών CO2. Ποια η αρμοδιότητα της εταιρείας στο έργο κατασκευής του ομίλου.

Η ErgoProlipsis σύμβουλος στην αναβάθμιση μονάδας παραγωγής κλίνκερ του Τιτάν

Η ErgoProlipsis, έχοντας αναγνωριστεί στην ελληνική αγορά ως κορυφαίος πάροχος ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης & Προστασίας) με κεφαλαιοποιημένη εμπειρία σε μεγάλα τεχνικά έργα, επελέγη κατόπιν διαγωνισμού από τον όμιλο Τιτάν για την υποστήριξη του τεχνικού κατασκευαστικού έργου που υλοποιείται στη μονάδα παραγωγής του ομίλου στο Καμάρι Βοιωτίας, με υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (Υ&Α).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μία επένδυση αναβάθμισης της γραμμής παραγωγής κλίνκερ, με στόχο την υποκατάσταση των στερεών ορυκτών καυσίμων από εναλλακτικά κάυσιμα (SRF). Το έργο αυτό εντάσσεται στην στρατηγική του ομίλου για τη δραστική μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στον ευρωπαϊκό στόχο μείωσης των εκπομπών CO2.

Ο όμιλος Τιτάν, έχει αναπτύξει και υιοθετήσει υψηλά πρότυπα ασφαλείας σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του, λειτουργώντας με προσήλωση για τη συνεχή ανάδειξη των θεμάτων υγείας και ασφάλειας, για τη διαρκή ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των συνεργατών του και για την ενδυνάμωση της κουλτούρας πρόληψης ατυχημάτων και προαγωγής της υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, κατόπιν διαγωνισμού επέλεξε την ErgoProlipsis, εταιρεία συμβούλων μηχανικών ασφάλειας & υγείας, για την πλαισίωση της ομάδας διαχείρισης έργου με συντονιστή και συμβούλους μηχανικούς ασφάλειας & υγείας, με ένα σημαντικό εύρος αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας & υγείας, την παρακολούθηση και επίβλεψη της υλοποίησης του έργου με καθημερινές αναφορές ανασφαλών καταστάσεων και μέτρων αντιμετώπισης, την επικαιροποίηση σχεδίων Υ&Α, μεθοδολογίας εργασιών, εκτιμήσεων κινδύνων έργου για όλους τους υπεργολάβους και τον έλεγχο πιστοποιήσεων μηχανημάτων και εργαζομένων.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου και την απαρέγκλιτη τήρηση των υψηλών προτύπων υγείας και ασφάλειας του ομίλου Τιτάν, η ErgoProlipsis δημιούργησε μία ομάδα που περιλαμβάνει κατά μέγιστο τρεις μηχανικούς που απασχολούνται σε μόνιμη βάση στο έργο ανάλογα με την έκταση και ένταση των εργασιών και δύο μηχανικούς που υποστηρίζουν συμπληρωματικά την όλη διαδικασία, προκειμένου να υπάρχει πλήρης κάλυψη αναφορικά με θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, πλέον των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας.

Ο κ. Νικόλαος Καρανίκας, Διευθυντής Τεχνικών έργων της ErgoProlipsis σημείωσε ότι:

«Η επιλογή της ErgoProlipsis από έναν οργανισμό με ιδιαιτέρως αυστηρές διαδικασίες και υψηλά πρότυπα στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας αποτελεί την πλέον σημαντική αναγνώριση του επιπέδου υπηρεσιών και τεχνογνωσίας που παρέχει η εταιρεία μας στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, ενώ παράλληλα, αποτελεί πάντα για εμάς ιδιαίτερη χαρά να συνεργαζόμαστε με εταιρείες που έχουν εδραιωμένη κουλτούρα πρόληψης στον τομέα αυτό, σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς τους.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v