Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ενισχύεται ο κύκλος εργασιών της «Ευρωσύμβουλοι»

Μεταξύ άλλων υπογράφηκαν δυο συνολικά συμβάσεις ανάθεσης έργου μεταξύ του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος» (Σ.Β.Ε.) και της «Ευρωσύμβουλοι».

Ενισχύεται ο κύκλος εργασιών της «Ευρωσύμβουλοι»

Η εισηγμένη Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ανακοινώνει την σύναψη σημαντικών συμβάσεων ανάθεσης έργων, η υλοποίηση των οποίων θα ενισχύσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών της στα επόμενα δύο έτη.

1. Υπογράφηκε σύμβαση ανάθεσης έργου μεταξύ του «Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) και της ένωσης εταιριών «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. - KANTOR Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελλάδας Α.Ε.», για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Τεχνική Υποστήριξη της Δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021».

Η συμβατική αξία των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν εντός των επομένων 24 μηνών, ανέρχεται στο ποσό των 6.000.000€ πλέον Φ.Π.Α. με προαίρεση για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών αξίας 6.000.000€ πλέον Φ.Π.Α.. Το ποσοστό συμμετοχής της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. στην ανάδοχο ένωση, ανέρχεται σε 60%.

2. Υπογράφηκαν δυο  συνολικά συμβάσεις ανάθεσης έργου μεταξύ του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος» (Σ.Β.Ε.) και της «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» για έργα που εντάσσονται στην Πράξη «Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020».

Η συνολική συμβατική αξία των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν εντός των επομένων 12 μηνών, ανέρχεται στο ποσό των 633.000€ πλέον Φ.Π.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v