Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση κεφαλαίου 3 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η AVE

Η αύξηση προτείνεται να πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Αύξηση κεφαλαίου 3 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η AVE

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.003.860,00 €, με έκδοση 3.003.860 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη και με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή, προτείνει η διοίκηση τη AVE στη Γενική Συνέλευση.

Η αύξηση προτείνεται να πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Οι προρρηθείσες καταβολές είχαν πραγματοποιηθεί έναντι μελλοντικών αυξήσεων και, συγκεκριμένα, η εκ των μετόχων STONEMAN HOLDINGS LTD είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 1.319.100,00 € και η εκ των μετόχων DOSON INVESTMETNS COMPANY LIMITED είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 1.684.760,00 €, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 § 3 του ν. 4584/2018.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προκρίνεται ως απαραίτητη και επιβεβλημένη, προς την κατεύθυνση της κεφαλαιακής της ενίσχυσης και της βελτίωσης της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας αλλά και του Ομίλου, εν γένει, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v