Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Έλαστρον

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 30η Ιουνίου 2025.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Έλαστρον

Η  «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»  γνωστοποιεί ότι εκλέχτηκε νέο δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και τα 4 ανεξάρτητα μέλη που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

Εκτελεστικά μέλη:

Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος

Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος

Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, Σύμβουλος

Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, Σύμβουλος

Μη εκτελεστικά μέλη

Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος

Ειρήνη Σίμου του Νικολάου, Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, Σύμβουλος

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

Ζήσιμος Δανιήλ Μαντάς του Παναγιώτη, Σύμβουλος

Γεώργιος Κολοβός του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος

Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, Σύμβουλος

Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, Σύμβουλος

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 30η Ιουνίου 2025.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v