Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intracom: Στις 21 Ιουλίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,12/μετοχή

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την Τετάρτη, 27η Ιουλίου 2022.

Intracom: Στις 21 Ιουλίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,12/μετοχή

Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Intracom την Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. στο Β’ κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, Αμφιθέατρο).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

1. Λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 10.032.000, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των € 0,12, δηλ. από € 1,00 σε € 0,88 και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί Μετοχικού Κεφαλαίου

2. Λήψη απόφασης για την, κατ΄ άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, αγορά ιδίων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων διατυπώσεων

3. Διάφορες Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την Τετάρτη, 27η Ιουλίου 2022 και ώρα 13.30 στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v