Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγή επωνυμίας για τη «Μύλοι Λούλη»

Aπό τις 11/07/2022, η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «LOULIS FOOD INGREDIENTS».

Αλλαγή επωνυμίας για τη «Μύλοι Λούλη»

Η εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 22 Ιουνίου 2022 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «LOULIS FOOD INGREDIENTS».

Η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα ως: «LOULIS FOOD INGREDIENTS S.A.» με διακριτικό τίτλο «LOULIS FOOD INGREDIENTS».

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Eπενδύσεων με την αριθ. 2650938 ΑΠ/28-06-2022 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του, της 07/07/2022 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας, ορίζεται ότι από τις 11/07/2022, η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «LOULIS FOOD INGREDIENTS».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v