Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τριετές δάνειο $230 εκατ. για την Intralot

To δάνειο θα αποπληρώνεται σε διαδοχικές τρίμηνες δόσεις και αποβλέπει στην αποπληρωμή ομολογιών $254 εκατ. λήξης 2025.

Τριετές δάνειο $230 εκατ. για την Intralot

Η Intralot ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ Intralot, Inc. υπέγραψε στις 28 Ιουλίου 2022 Δανειακή Σύμβαση με την KeyBank National Association Inc. ως Διαχειρίστρια Τράπεζα και με μια Κοινοπραξία Τραπεζών στις ΗΠΑ για τριετές δάνειο $230.000.000 (Term Loan) και για Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή (Revolving Credit Facility) $50.000.000. 

Το Δάνειο (Term Loan) θα αποπληρώνεται σε διαδοχικές τρίμηνες δόσεις με αρχή την 31 Δεκεμβρίου 2022 και αποπληρωμή του υπολοίπου στις 27 Ιουλίου 2025. Η ετήσια αποπληρωμή θα είναι 5% για τα δύο πρώτα έτη και 10% για το τρίτο έτος.

Τα έσοδα θα διατεθούν για την άμεση και κατά 100% αποπληρωμή $254.042.911 Ομολογιών λήξης 2025 (PIK Toggle Notes) που έχουν εκδοθεί από την Intralot, Inc. πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημερομηνία αποπληρωμής στις 8 Αυγούστου 2022.

Με βάση τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα, το ενδεικτικό αναμενόμενο οικονομικό όφελος από την αναχρηματοδότηση των Ομολογιών 2025 θα υπερβαίνει τα $5.000.000 ετησίως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v